Biyografi – Pınar Çevikayak Yelmi


Pınar Çevikayak Yelmi 1985’te İstanbul’da doğdu. Lisans derecesini ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden (Ankara, Türkiye, 2008), yüksek lisans derecesini ise Politecnico di Milano Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden (Milano, İtalya, 2012) aldı. İstanbul’un sesleri konusundaki çalışmaları yüksek lisans eğitimi sırasında başladı. Yüksek lisans tezinde şehri sesleriyle gezdiren, website, akıllı telefon uygulaması ve işitsel bir hediyeden oluşan, geleneksel olmayan bir rehber sistemi tasarladı. İşitsel kentsel deneyimleri, görsel arayüz tasarımı ile şehir rehberine entegre etti.

İstanbul’un kültürel seslerindeki zenginlik, Yelmi’yi bu konuda daha derin bir araştırma yapmaya teşvik etti. Bu nedenle, İstanbul’un sesleri alanındaki çalışmalarına Koç Üniversitesi Tasarım, Teknoloji, Toplum Bölümü’nde (İstanbul, Türkiye, 2012-2017) doktora yaparak devam etmeye karar verdi. “İstanbul’un Sesleri” projesinin ses alanı çalışmaları, somut olmayan kültürel miras, müzecilik çalışmaları, duyusal çalışmalar, interaktif tasarım, deneyim tasarımı, sergi tasarımı gibi alanların kesişiminde yer alması bu disiplinlerarası bölüme çok uygundu. Doktora projesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden Doç. Dr. Nina Ergin ile birlikte çalıştı. Çalışmalarıyla, bu kültürel zenginliği derinlemesine araştırmayı ve günlük şehir seslerini kayıt altına alarak Koç Üniversitesi Dijital Koleksiyonlar kapsamında bir arşiv oluşturmayı amaçladı.

Alanında ilk ve tek olan “İstanbul’un Sesleri” koleksiyonu, Avrupa’nın işitsel mirasını korumayı amaç edinen Europeana Sounds platformu ile de paylaşıldı. Yelmi, toplumun bu alandaki farkındalığını artırmak için çeşitli sergiler de tasarladı.

Son olarak, bu koleksiyonu daha da genişletmeyi hedefleyen Yelmi, “Soundsslike” projesini başlattı. “Soundsslike” projesi, korunmaya değer bulunan tüm seslerin paylaşılabileceği, ilgilenen herkesin katkıda bulunabileceği ve seslerin korunmasını kolektif bir çalışmaya dönüştürmeyi amaçlayan kitle-kaynaklı interaktif bir platformdur. Yelmi, bu platformu global çapta bir projeye dönüştürmek için çalışmalarını sürdürmektedir.