Arşiv Belgesi Kullandırma Fiyat Çizelgesi

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Sayısallaştırma ve Arşiv Yönergesi kapsamında, koleksiyonlarında bulunan arşiv belgelerinin kullandırılması belirtilmiş istisnalar hariç ücrete tabii olup, fiyat çizelgesi aşağıda paylaşılmıştır.

Aşağıdaki tüm fiyat listeleri ilgili yıl için düzenlenmiş olup her yıl Ocak ayı itibariyle değişiklik göstermektedir.

Bu çizelge sadece Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi El yazmaları ve Nadir Eserler Koleksiyonları için geçerlidir. VEKAM ve AKMED koleksiyonları bu fiyatlandırma çizelgesinin kapsamı dışındadır.

Koç Üniversitesi öğrenci, öğretim üyesi ve personeli arşiv belgelerinden ücretsiz faydalanabilirler.

İsteklerinizi bize Kütüphane ve Arşiv Materyal Talep Formu üzerinden iletebilirsiniz.

Sorularınız için digitalresources@ku.edu.tr maili üzerinden bizlere her zaman ulaşabilirsiniz.


Nadir Eserler ve El Yazmaları Fiyat listesi

Nadir eserler ve el yazmalarına ait fiyatlandırmalar “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ai̇t Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük” ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından her yıl güncellenerek açıklanan Tahsil Cetveli (IV Nolu Cetvel) fiyat tablosu baz alınarak hazırlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yerli kurum ve kuruluşlar:

Yazma ve Harf Devrimi öncesinde basılmış eserlerde fotoğraf ya da dijital görüntü çekimi/kullanımı Poz Başına 10 TL
Nadir yazma ve nadir basma eserlerde fotoğraf ya da dijital görüntü çekimi/kullanımı Poz Başına 10 TL
Nadir yazma ve nadir basma eserlerin minyatürlü, tezhipli, gravürlü sayfaları ile, ferman, berat, hüküm, vakfiye, harita, plan, krokilerden fotoğraf ya da dijital görüntü çekimi/kullanımı Poz Başına 50 TL

Yabancı uyruklu araştırmacılar ile yabancı kurum ve kuruluşlardan bu ücretlerin iki katı alınır.

Ticari amaçlı yararlanmalarda bu ücretlerin dört katı alınır.

Daha fazla bilgi için Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınlamış olduğu ücretlendirme listesini inceleyebilirsiniz. (https://dosim.ktb.gov.tr/TR-321351/yonerge-ve-tebligler.html)


Suna Kıraç Kütüphanesi Özel Koleksiyonlar

Akademik Kullanımlar

Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Akademisyen
Yerli akademik renkli / renksiz görsel bedeli 10 TL 50 TL
Yabancı akademik renkli / renksiz görsel bedeli: 10 € 50 €

 


 

Ticari Akademik Kullanımlar

Yerli kullanıcı (ticari akademik) tek seferlik görsel yayın içi bedeli:* 350 TL
Yerli kullanıcı tek seferlik görsel yayın kapağı bedeli:* 700 TL
Yerli kullanıcı (ticari akademik) süresiz görsel bedeli:

(Belgenin kullanım amacı ve ortamına göre farklılık gösterebilir)

1.000 TL – 2.500 TL
Yabancı kullanıcı (ticari akademik) tek seferlik görsel yayın içi bedeli:* 150 €
Yabancı kullanıcı (ticari akademik) tek seferlik görsel yayın kapağı bedeli:* 300 €
Yabancı kullanıcı (ticari akademik) süresiz görsel bedeli:

(Belgenin kullanım amacı ve ortamına göre farklılık gösterebilir)

1.000 € – 2.500 €

* Yayıncı isteği (Basılı ve elektronik yayınlarda ücretler tek dil ve 1-5.000 için belirlenmiştir. Yayınlanan her dil için ayrıca ödeme yapılır, 5.000 üzerindeki baskı adetleri için farklı ücret ödenir.)


 

Ticari Kullanımlar

Ticari görsel bedeli Belgenin kullanım amacı ve ortamına göre farklılık gösterebilir. Bilgi için lütfen digitalresources@ku.edu.tr üzerinden iletişime geçiniz!

 


Akademik Ürün ve Pazarlama için Materyal Kullanımları

Yerli akademik / non-profit tanıtım materyali kullanımı* 150 TL
Yabancı akademik / non-profit tanıtım materyali kullanımı* 150 €

*Bilgi panoları, afişler, broşürler ve sosyal medya kullanımlarında görsel başına


 

Ticari Ürün ve Pazarlama için Materyal Kullanımları

Baskı Adedi 1 – 3.000 arası Baskı Adedi 3.001- 5.000 arası Baskı Adedi 5.001- ve üzeri
Yerli Ticari ürün ve/veya pazarlama malzemeleri (poster,kartlar,tişörtler,bardaklar vb.) 2.000 TL 4.000 TL 6.000 TL
Yabancı Ticari ürün ve/veya pazarlama malzemeleri (poster,kartlar,tişörtler,bardaklar vb.) 2.000 € 4.000 € 6.000 €

 


 

Kurumsal İstekler

Kişisel Kurumsal Büyük Ölçekli
Yerli akademik / non-profit web kullanımı 500 TL 1.250 TL 2.500 TL
Yabancı akademik / non-profit web kullanımı* 500 € 1.250 € 2.500 €

*Kurumsal istekler için Ücretler yıllıktır.


 

Ses ve Görüntü Malzemelerinin Kullanımları:

Yerli akademik multimedia (video) bedeli: (Saniye Başına) 5 TL
Yerli akademik multimedia (Ses) bedeli: (Saniye Başına) 2,5 TL
Yabancı akademik multimedia (Video) bedeli: (Saniye Başına) 5 €
Yabancı akademik multimedia (Ses) bedeli: (Saniye Başına) 2,5 €
Yerli Ticari kullanıcı tek seferlik multimedya (Video) bedeli: (Saniye Başına) 20 TL
Yerli Ticari kullanıcı tek seferlik multimedya (ses) bedeli: (Saniye Başına) 10 TL
Yerli Ticari kullanıcı süresiz multimedia (video ve ses) bedeli: Bilgi için lütfen digitalresources@ku.edu.tr üzerinden iletişime geçiniz!
Yabancı Ticari kullanıcı tek seferlik multimedya (Video) bedeli: (Saniye Başına) 20 €
Yabancı Ticari kullanıcı tek seferlik multimedya (ses) bedeli: (Saniye Başına) 10 €
Yabancı Ticari kullanıcı süresiz multimedya bedeli: Bilgi için lütfen digitalresources@ku.edu.tr üzerinden iletişime geçiniz!