Materyal İstek Formu

İsteklerinizi bize Kütüphane ve Arşiv Materyal Talep Formu üzerinden iletebilirsiniz.

Koç Üniversitesi’nin materyal üzerinde fikri ve mülkiyet hakları saklıdır. Telif hakkı Koç Üniversitesi’nde olan materyal dijitalleştirildiği takdirde kampüs içinde ve dışında umumi erişime açıktır. Sadece eğitim ve araştırma için herhangi bir ticari amaç taşımamak şartıyla Koç Üniversitesi’nin izni ile atıf yapılarak kullanılabilir.

Materyale atıf şu şekilde yapılabilir:
[Materyalin Başlığı]. (Yıl). Koleksiyonun Adı, Demirbaş/Envanter numarası, Suna Kıraç Kütüphanesi, Koç Üniversitesi.

Yayınlama ve Yararlandırma
Koç Üniversitesi dijitalleştirilmiş koleksiyonları araştırma ve eğitim amaçlı olarak internette erişime ve kullanıma açma hakkına sahiptir. Materyaller sadece araştırma ve eğitim amaçlı olarak kullanılabilir; bu durumda koleksiyona ve Koç Üniversitesi’ne atıfta bulunması gerekmektedir. Söz konusu analog veya dijital materyallerin Koç Üniversitesi ve bağlı Arşivlerinin izni olmadan üçüncü şahıs veya kurumların herhangi bir şekilde reprodüksiyonunu, üretimini veya dağıtımını yaparak kazanç sağlaması 5846 No.lu “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”nda geçen esaslara aykırıdır. Koç Üniversitesi, materyalleri izinsiz olarak kullanan üçüncü şahıs veya kurumların bu kullanımdan ticari kazanç elde etmesi halinde kanun hükümlerinin gereğini yaparak telif hakları ihlalinde hukuki haklarını korur.

Ticari amaç oluşturan durumlar aşağıdaki gibi olmakla birlikte maddi kazanç oluşturan her durum bu kapsamdadır:
a. Satışa sunulan ve satışından kar elde edilen yayınlar
b. Ticari kazanç ile yapılan TV programı, film, belgesel, e-ticaret uygulamaları
c. Ticari reklamlar
d. Arşiv materyalinden dönüştürülerek elde edilen ve satışa sunulan eserler

Koç Üniversitesi Kütüphaneleri dijital koleksiyonlarında yer alan materyallerin yukarıda sıralanan ticari amaçlarla kullanımı, Koç Üniversitesi Kütüphaneleri’nin yetkisi ve izni dahilindedir.
Kullanım Koşulları aşağıdaki gibidir;

1. Koç Üniversitesi Arşivleri, bir koleksiyonun/ fonun ve/veya serinin ya da arşivdeki aynı temadaki tüm materyalin tamamının dijital kopyası kullanıcılara verilmez.

2. Materyali kullanacak kişi veya kurum Koç Üniversitesi’ne atıfta bulunmalıdır.

3. Dijital kopyayı kullanacak kişi kullanım başvuru formu/ materyal istek formu ve tutanak doldurmalıdır.

4. Materyal istek formunda dijital kopyanın formatı (JPEG, TIFF, MP3, WAV, GIF, PNG, BMP, AVI, MPEG, MIDI, vb.) belirtilmelidir.

5. Dijital kopya bir CD’ye basılıp, materyalin aranması ve hazırlanması sırasındaki hizmet ücreti karşılığında verilmelidir.

6. Dijital kopyanın kullanıldığı araştırma, eğitim, vb. amaçlı üretilen örneğin (kitap, tez, makale, vs.) fiziksel bir kopyası Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Direktörlüğü’ne veya bağlı birime iletilmelidir. Dijital kopyaların olmadığı takdirde eğer kopyalar bir etkinlik için kullanıldıysa etkinlikle ilgili haber, bilgi, broşür, vb. materyaller Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Direktörlüğü’ne iletilmelidir.