İşbirlikleri

Koç Üniversitesi Kütüphaneleri ile üniversite genelinde, bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaşlar arasındaki dijital ortaklıklar için liderlik sağlar.

Koç Üniversitesi’nin eğitim, öğretim ve araştırma için dijital koleksiyon ve hizmetler sağlamadaki başarısı, Koç Üniversitesi şube kütüphaneleri ve devlet, ulusal ve uluslararası ortaklarla işbirliği yapmasından kaynaklanır.

Dijital kütüphanelerde işbirlikleri, partnerlik kurma ve stratejik yenilikler keşfetme amacımız, Koç Üniversitesi Kütüphaneleri ve Arşivlerinde tutulan materyallere daha geniş çevrimiçi erişim sağlanmasına ve çevrimiçi kaynakların ve web arşivleme araçlarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Koleksiyon Geliştirme ve Yönetimi İşbirliği
Vehbi Koç Vakfı Fonu
2013-2014 döneminde alınan bu fon, geriye dönük basılmış/fiziksel arşiv materyallerini dijitalleştirmek, düzenlemek ve sürdürmek için, dijital varlık yönetim sistemlerinin yanı sıra dijitalleştirme ekipmanlarının edinilmesi için bir girişimi finanse etmiştir. Yine Koç Üniversitesi’nin ana finansmanı olan Vehbi Koç Vakfı’dan gelen başka bir fon da 2018’da Suna Kıraç Kütüphanesi’nin Ana Kampus bünyesinde bir arşiv deposunun yeniden düzenlemesine ve inşa etmesine olanak sağlamıştır.

Proje işbirliği önerilerinizi Proje Partnerliği Öneri Formu üzerinden bize iletebilirsiniz.