Hakimiyet Milletindir : 99. Yıl Anısına

Bu dijital sergi Cumhuriyet’in 99.  yıl dönümü kapsamında VEKAM Arşiv Koleksiyonlarında yer alan Cumhuriyet Bayramı tören fotoğraflarından ve Cumhuriyet Bayramı ile ilgili belgelerden seçilerek oluşturulmuştur.


Cumhuriyet İlan Ediliyor

Yemek sırasında: “Yarın cumhuriyet ilan edeceğiz!” dedim. Orada bulunan arkadaşlar, derhâl düşünceme katıldılar. Yemeği bıraktık. O dakikadan itibaren, nasıl hareket edileceği konusunda kısa bir program yaparak arkadaşları görevlendirdim. (Atatürk, 1934/2007, s.543)

20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun devlet şeklini tespit eden maddelerini şu şekilde değiştirmiştim: Birinci maddenin sonuna “Türkiye Devleti’nin hükümet şekli cumhuriyettir.” cümlesini ekledim. (Atatürk, 1934/2007, s.543)

Cumhuriyet Bayramı resmî geçit töreni

***************************

Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Ankara’yı ziyaret eden izciler

***************************

Askeri birliklerin resmî geçit töreni

***************************

1929 Yılı Cumhuriyet Bayramı resmî tören albümü

II. TBMM’deki tören çıkışında Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Kazım Özalp ve diğer devlet görevlileri


Efendiler, Meclisçe Cumhuriyet kararı 29/30 Ekim 1923 gecesi saat 20.30’da verildi. On beş dakika sonra, yani 20.45’te Cumhurbaşkanı seçildi. Durum aynı gece bütün memlekete bildirdi ve her tarafta gece yarısından sonra yüz bir pare top atılarak ilan edildi. (Atatürk, 1934/2009, s.551)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

***************************

Askeri birliklerin resmî geçit töreni

***************************

I. TBMM önünde Cumhuriyet Bayramı’nda askerlerin resmî geçit töreni


Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. (Kurtuluş 1923, 2013, s.23)

Cumhuriyet Bayramı’nda Atatürk II. TBMM’den çıkarken

***************************

Cumhuriyet Bayramı resmî geçit töreni

***************************

Ulus Meydanı’nda Cumhuriyet Bayramı töreni

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yurtta barış cihanda barış.

***************************

Ankara Palas’da düzenlenen Cumhuriyet balosu

***************************

Cunhuriyet’in 31. yıl dönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanı tarafından verilen resepsiyona ilişkin davetiye

***************************

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için öğrencilerin hazırladığı panolar


Kaynaklar

  1. Kurtuluş 1923. (2013). Ankara: Koç Üniversitesi VEKAM.
  2. Atatürk, M. K. (2005) Nutuk. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Arştırma Merkezi Yayınları. (Orijinal baskı 1934).