Kullanım Rehberi

Özet

Öz: Koleksiyonda öğrenci başvuruları ve kurumsal yazışmalar bulunmaktadır. Koleksiyonda yer alan materyaller 1925-1956 arası modern eğitim sürecinin yansıtılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Kurum: VEKAM Dijital Koleksiyonları

Oluşturan(lar): VEKAM Kütüphane ve Arşiv Birimi

Tarih Aralığı: 1925-1956

Format: JPEG

Dil(ler): Fransızca, İngilizce, Almanca, Osmanlıca


Erişim ve Kullanım

Dijital Erişim

Koleksiyonda yer alan konservasyon süreci tamamlanmış tüm materyaller dijital hale getirilmiş ve çevrimiçi olarak erişime açılmıştır.

Fiziksel Erişim

VEKAM Ankara Devlet Konservatuvarı (Musiki Muallim Mektebi)’nda bulunan materyaller Arşiv Odasında fiziksel olarak yer almaktadır. Araştırmacıların materyallerin orijinallerine erişim hakları bulunmamaktadır.

Haklar

Bu koleksiyondaki materyaller Koç Üniversitesi VEKAM telif hakkı kapsamındadır. Bu materyaller eğitim amaçlı kullanıma açıktır. Diğer kullanımlar için izin almak üzere digitalresources@ku.edu.tr mail adresinden VEKAM Kütüphane ve Arşiv Birimi ile iletişime geçiniz.

Tercih Edilen Atıf

[Materyalin adı], [Envanter numarası]. Ankara Devlet Konservatuvarı (Musiki Muallim Mektebi), Koç Üniversitesi VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi. [Dijitalleştirilmiş materyaller için referans URL]


İçerikler

Yönetimsel/Biyografik Geçmişi

Koleksiyon satın alma yolu arşive kazandırılmıştır. Koleksiyondaki materyaller ayıklanıp ön konservasyon işleminden geçtikten sonra düzenlenip ilk grup olan öğrenci başvurularının envanterleme işlemi Nalan Aslıhan Tarakçı tarafından tamamlandı. Envanterleme işlemi tamamlanan belgelerin dijitalleştirilip erişime açılabilmesi için ayrıntılı konservasyon işlemi için Konservatör Ceyda Cüceloğlu’ na teslim edilmiştir. Konservasyon süreci tamamlanan 1934-1935-1936-1937 yılları öğrenci başvuruları Nalan Aslıhan Tarakçı tarafından dijitalleştirilerek CONTENTdm İçerik Yönetim Sistemine aktarılmıştır. Konservasyon süreci açısından 1937 yılı öğrenci başvuruları devam etmektedir. İlk grup öğrenci başvuruları tamamlandıktan sonra kurumsal yazışma ve diğer materyaller için envanter ve konservasyon süreci başlatılacaktır.

Kapsam ve İçerik Notu

Koleksiyon, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk devlet konservatuvarlarından biri olan Ankara Devlet Konservatuvarı’na (Musiki Muallim Mektebi) ait dokümanlardan oluşmaktadır. Koleksiyonda öğrenci başvuruları ve kurumsal yazışmalar bulunmaktadır. Koleksiyonda yer alan materyaller 1925-1956 arası eğitim sürecinin yansıtılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Koleksiyondaki arşiv materyallerinin dijitalleştirme süreci hala devam etmektedir. 1934-1937 yılı öğrenci başvurularına çevrimiçi erişilebilecektir.


Envanter

Kayıtlar VEKAM Kütüphane ve Arşiv Biriminin orijinal organizasyonuna ve provenans ilkelerine göre düzenlenmiştir.

Koleksiyonda, tasnif, envanterleme ve konservasyon süreci halen devam etmektedir.


İşlem Notları

Dijitalleştirme

Koleksiyonun dijitalleştirme çalışmaları ilk grup olan öğrenci başvurularının 1934-1936 yılları arasındaki arşiv malzemeleri ile başlamıştır. Dijitalleştirme işlemi 300 dpi TIFF formatında gerçekleştirilmiştir. Dijitalleşen malzemeler CONTENTdm İçerik Yönetim Sistemi’ ne arşiv standartlarına uygun olarak JPEG formatında aktarılmıştır. Konservasyon işlemine göre dijitalleştirme çalışmaları halen devam etmektedir.