Koleksiyon Hakkında

Musiki Muallim Mektebi 1924 yılında kurulmuştur. Konservatuvarın ilk müdürü Osman Zeki Üngör’dür. Hâlâ konservatuvar olarak hizmet veren Musiki Muallim Mektebi 1936 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’na dönüştürülmüştür. Konservatuvar iki temel departmandan oluşmaktadır; müzik ve sahne sanatları. Müzik departmanı piyano, yaylı çalgılar, vurmalı çalgılar, nefesli çalgılar ve kompozisyonu içerirken sahne sanatları tiyatro, opera ve baleyi içermektedir.

Koleksiyonda öğrenci başvuruları ve kurumsal yazışmalar bulunmaktadır. Koleksiyonda yer alan materyaller 1925-1956 arası eğitim sürecinin yansıtılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Koleksiyondaki arşiv materyallerinin dijitalleştirme süreci hala devam etmektedir. 2021 yılı itibari ile 1934, 1935, 1936 ve 1937 yıllarına ait öğrenci başvurularının tamamına online erişilebilmektedir. Koleksiyonun dijitalleştirilme sürecinin birkaç yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Modernleşme sürecinde rol oynayan eğitim kurumlarından biri olan Musiki Muallim Mektebi’ne ait (Ankara Devlet Konservatuvarı) belgelerin arşive kazandırılmasıyla da eğitim temalı materyal sayısı önemli ölçüde artmıştır