Bulma Kılavuzu

Tanımlayıcı Bilgiler

Koleksiyonu Oluşturan: Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları ve Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM)

Başlık: Ankara Devlet Konservatuvarı Koleksiyonu (Musiki Muallim Mektebi)

Envanter No: ADK_OB01-

Diller: Bu materyaller Türkçe, Osmanlıca, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca metinler içermektedir.

Tarih: 1925 – 1956

Fiziksel Tanım:

13.616 Evrak

1.264 Fotoğraf (Evrak üzerindeki fotoğraflar dâhil)

3 Harita

1 Gazete

17 Kitap

2 Mukavva Dosya

2 Klasörden oluşmaktadır. Ayrıca tasnif aşamasında belirlenen bu rakamlarda envanterleme ve konservasyon sürecinin tamamlanması durumunda değişiklikler yaşanacaktır.

Sağlama Bilgisi:

Koleksiyon 2014 yılında satın alma yolu ile sağlanmıştır.


Konular:

Egitim — Ogrenciler

Egitim — Ogretmenler

Egitim — Okullar

Konservatuvar

Musiki Muallim Mektebi


Özet

Koleksiyonda öğrenci başvuruları ve kurumsal yazışmalar bulunmaktadır. Koleksiyonda yer alan materyaller 1925-1956 arası modern eğitim sürecinin yansıtılmasında önemli bir rol oynamaktadır.


Erişim Bilgisi

Koleksiyonda yer alan öğrenci başvurularından 1934-1936 yılları araştırmaya açıktır. Koleksiyonun kalan kısmı yakında araştırmaya açılacaktır.


Telif Hakları ve Kullanım

Koleksiyonda yer alan materyaller kaynak göstererek sadece araştırma ve eğitim amaçlı olarak kullanılabilir. Koleksiyonda yer alan materyallere ait fikri haklar, 5846 No’lu “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”nun teminatı altında olup VEKAM’ın izni olmadan üçüncü şahıs veya kurumların herhangi bir şekilde materyallerin reprodüksiyonunu, üretimini veya dağıtımını yapması halinde ilgili kanun hükümleri geçerlidir.


Kaynak Gösterimi

[Materyalin Başlığı]. (Yıl). Ankara Devlet Konservatuvarı (Musihi Muallim Mektebi) Koleksiyonu, Envanter numarası, VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi, Koç Üniversitesi.


Tarihsel Bilgi

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk devlet konservatuvarlarından biri olan Ankara Devlet Konservatuvarı Koleksiyonu (Musiki Muallim Mektebi), farklı doküman tiplerinden oluşan yaklaşık 15.000 materyalden oluşmaktadır. Koleksiyonda öğrenci başvuruları ve kurumsal yazışmalar bulunmaktadır. Koleksiyonda yer alan materyaller 1925-1956 arası eğitim sürecinin yansıtılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Koleksiyondaki arşiv materyallerinin dijitalleştirme süreci hala devam etmektedir ama sadece 1934-1936 yılı öğrenci başvurularına çevrimiçi erişilebilecektir.


Koleksiyonun Düzeni

Koleksiyondaki materyallerin teması öğrenci başvuruları ve kurum ile ilişkili diğer evraklar şeklinde düzenlenmiştir.