Bulma Kılavuzu

Tanımlayıcı Bilgiler

Koleksiyonu Oluşturan: Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları ve Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM)

Başlık: Ankara Devlet Konservatuvarı Koleksiyonu (Musiki Muallim Mektebi)

Envanter No: ADK_OB01-

Diller: Türkçe, Osmanlıca, İngilizce, Fransızca ve Almanca

Tarih: 1925 – 1956

Fiziksel Tanım:

Koleksiyonda, tasnif, envanterleme ve konservasyon süreci halen devam etmektedir. Sayılar koleksiyon tamamlandıktan sonra revize edilecektir.

Sağlama Bilgisi:

Koleksiyon 2014 yılında satın alma yolu ile sağlanmıştır.


Konular:

Egitim — Ogrenciler

Egitim — Ogretmenler

Egitim — Okullar

Konservatuvar

Musiki Muallim Mektebi


Özet

Koleksiyonda öğrenci başvuruları ve kurumsal yazışmalar bulunmaktadır. Koleksiyonda yer alan materyaller 1925-1956 arası modern eğitim sürecinin yansıtılmasında önemli bir rol oynamaktadır.


Erişim Bilgisi

Koleksiyonda yer alan öğrenci başvurularından 1934-1937 yılları araştırmaya açıktır. Koleksiyonun kalan kısmı yakında araştırmaya açılacaktır.


Telif Hakları ve Kullanım

Koleksiyonda yer alan materyaller kaynak göstererek sadece araştırma ve eğitim amaçlı olarak kullanılabilir. Koleksiyonda yer alan materyallere ait fikri haklar, 5846 No’lu “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”nun teminatı altında olup VEKAM’ın izni olmadan üçüncü şahıs veya kurumların herhangi bir şekilde materyallerin reprodüksiyonunu, üretimini veya dağıtımını yapması halinde ilgili kanun hükümleri geçerlidir.


Kaynak Gösterimi

[Materyalin Başlığı]. (Yıl). Ankara Devlet Konservatuvarı (Musiki Muallim Mektebi) Koleksiyonu, Envanter numarası, VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi, Koç Üniversitesi.


Tarihsel Bilgi

Koleksiyonda öğrenci başvuruları ve kurumsal yazışmalar bulunmaktadır. Koleksiyonda yer alan materyaller 1925-1956 arası eğitim sürecinin yansıtılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Koleksiyondaki arşiv materyallerinin dijitalleştirme süreci hala devam etmektedir ama sadece 1934-1937 yılı öğrenci başvurularına çevrimiçi erişilebilecektir.


Koleksiyonun Düzeni

Koleksiyondaki materyallerin teması öğrenci başvuruları ve kurum ile ilişkili diğer evraklar şeklinde düzenlenmiştir.