Koleksiyon Hakkında

Bu koleksiyonda görseller, notlar ve günlükler ile 1956-57’de Türkiye’de bulunan etnolog Ulla Johansen’in saha çalışması sırasında toplanan göçebe Yörük ailelerinin genişletilmiş bir soy haritası bulunmaktadır. Danimarka asıllı etnolog Ulla Johansen, 1956-1957’de Anadolu’da özellikle Yörüklerle ilgili yaptığı alan çalışması sırasında oluşturduğu koleksiyonunu 2014 yılında Koç Üniversitesi’ne bağışlamıştır. Orta Asya’dan İran üzerinden gelen Yörükler, at sırtında nispeten yakın zamanda yerleşmiş Türk topluluklarından biridir. Tipik olarak göçebe bir hayat yaşamak ve ova veya platolarda kurulan çadırlarda seyahat eden topluluğun kökenleri Oğuz Türklerine kadar uzanmaktadır. Anadolu ve Rumeli’de (Balkanlar) aynı eski yaşam tarzını sürdürmüşlerdir, ancak Türkmen olarak bilinen bazı Oğuz kabilelerinin İslamlaştırmasının ardından yerleşik düzene geçmiş olsalar da göçebe yaşam tarzını devam ettirenler Yörük olarak bilinmeye başlamıştır. Koleksiyonda alan çalışması sırasında çektiği fotoğraflar, negatifler, günlükler, notlar ve göçebe Yörük ailelerinin genişletilmiş bir soy haritası bulunmaktadır. 2015’te Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi tarafından dijitalleştirilip halkın erişimine açılan Ulla Johansen Anadolu Etnoloji Koleksiyonu’nu oluşturan Anadolu Yörükleriyle ilgili yaptığı bu çalışma ile temsil edilen materyaller, daha sonra Johansen’in bilimsel yayınları ve makaleleri için temel oluşturmuştur.


Koleksiyon Özeti

Başlık: Ulla Johansen Anadolu Etnoloji Koleksiyonu
Tarih aralığı: 1956-57
Oluşturan(lar): Ulla Johansen
Kurum: Suna Kıraç Kütüphanesi, Özel Koleksiyonlar ve Arşivler
Koleksiyon numarası: UJ.01
Boyut: 3 kutu
Dil(ler): Almanca
Öz: Bu koleksiyonda görseller, notlar ve günlükler ile 1956-57’de Türkiye’de bulunan etnolog Ulla Johansen’in saha çalışması sırasında toplanan göçebe Yörük kabile ailelerinin genişletilmiş bir soy haritası bulunmaktadır.