Kullanım Rehberi

İçerik

Koleksiyonun kapsamı

Bu koleksiyondaki materyaller, nispeten yakın zamanda yerleşen göçebe Türk topluluklarından biri, at sırtındaki göçebe kabileleriyle ilgilidir. Kabileler tipik olarak göçebe bir hayat yaşar ve ova veya platolarda kurulan çadırlarda seyahat eder, kökenleri Oğuz Türklerine kadar uzanır. Selçuklu Türklerinin Malazgirt yakınındaki Bizans ordusuna karşı 1071’de kazandığı zaferden sonra Orta Asya’dan İran’a göç ettiler. Anadolu ve Rumeli’de (Balkanlar) aynı eski yaşam tarzını sürdüren göçebe yaşam tarzı devam edenler Yörükler olarak bilinir. Johansen’ın Anadolu’da Yörüklerle yaptığı çalışmaları içeren bu koleksiyondaki materyeller, bilimsel yayınları ve makaleleri için temel oluşturdu.

Erişim ve Kullanım

Dijital Erişim

1956-57 yıllarında tarihlenen koleksiyon malzemeleri dijital hale getirilmiş ve çevrimiçi olarak erişime açılmıştır.

 

Fiziksel Erişim

Suna Kıraç Kütüphanesi, Nadir Eserler Odası’nda incelenebilir veya Suna Kıraç Kütüphanesi Özel Koleksiyonlar ve Arşivlerinin Okuma Odası’nda randevu ile görülebilir.

 

Materyal Talep Etme

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Sayısallaştırma ve Arşiv Yönergesi kapsamında, koleksiyonlarında bulunan arşiv belgelerinin kullandırılması belirtilmiş istisnalar hariç ücrete tabii olup, materyal istek fiyat çizelgesinde paylaşılmıştır. Koç Üniversitesi öğrenci, öğretim üyesi ve personeli arşiv belgelerinden ücretsiz faydalanabilirler. İsteklerinizi Kütüphane ve Arşiv Materyal Talep Formu üzerinden iletebilirsiniz.

 

 Tercih Edilen Atıf

[Materyalin adı], [Envanter numarası]. Johansen, Ulla. Ulla Johansen Anadolu Etnoloji Koleksiyonu, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi, Özel Koleksiyonlar ve Arşivler. [Dijitalleştirilmiş materyaller için referans URL]

 

Haklar

Bu koleksiyondaki materyaller Koç Üniversitesi telif hakkı kapsamındadır. Bu materyaller kişisel, eğitim amaçlı kullanıma açıktır. Diğer kullanımlar için izin almak üzere digitalresources@ku.edu.tr adresinden Üniversite Arşiv personeli ile iletişime geçiniz.

Yönetimsel Bilgi

Erişim Kısıtlaması

Bu koleksiyon araştırmaya açıktır.

 

Telif Hakkı Uyarısı

Koleksiyonlarımızdan çıkan materyaller, Türk hukukuna uygun olarak araştırma, öğretim ve özel çalışmalarda kullanılabilir. Kullanıcı, çoğaltılan materyallerin telif hakkı ve yayın haklarının ihlali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, malzemelerin herhangi bir kullanımı için tam sorumluluk almalıdır. Akademik araştırma için veya başka türlü kullanılan materyaller kaynak ile birlikte tam olarak belirtilmelidir. Koç Üniversitesi, sadece eğitim ve araştırma amacıyla web sitesindeki dijital materyallere erişim sağlamaktadır. Bu malzemelerin, ticari veya bilimsel çoğaltma, yeniden dağıtma, yayınlama veya iletme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı izin alınmaksızın başka şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır.

Özgün materyaller, telif hakkı kısıtlamalarına sahip, şu anda kamu malı olmayan yayınlanmış çalışmalar haricinde dijitalleştirilmiştir ve çevrimiçi hale getirilmiştir. Bazı materyaller yalnızca Koç Üniversitesi kampüsü sınırları içerisinde bulunmaktadır ve bazıları çevrimiçi olarak temin edilememektedir. Bu materyaller, uluslararası ve yerel telif hakkı yasalarına tabi olmak üzere, telif hakkı şartlarının sona ermesiyle çevrimiçi olarak halka açıklanabilir. Söz konusu eserler hakkındaki tanımlayıcı envanter bilgileri, çevrimiçi erişimin kısıtlı olduğu yerler dahil, tüm öğeler için mevcuttur.

 

Edinme Bilgisi

Koleksiyon, etnolog Prof. Dr. Ulla Johansen tarafından 2014’de Koç Üniversitesi’ne bağışlanmıştır.

 

Dijitalleştirme:

Koleksiyon materyalleri 2015-2016 yıllarında Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi tarafından kurum içi olarak dijitalleştirilmiştir. 300 dpi’de TIFF olarak Zeutschel OS 12000C A2’de belgeler ve fotoğraflar taranırken, Nikon 9000ED 35mm negatifler için kullanılmıştır. Görsel materyaller için JPEG türev dosyaları CONTENTdm dijital platformumuza yüklenmiştir.

 

Tanımlama ve Tasnif Bilgileri:

Kayıtlar arşiv uzmanı Senem Acar tarafından tasnif ve düzenleme işlemden geçirilmiştir.

Koleksiyon 2015’te dijitalleştirilmiş ve kütüphane sisteminde kataloglanmıştır. Dijital obje yönetimi sistemine girişleri, düzeltmeleri ve revizyonları ise 2016’de tamamlanmıştır.