Bulma Kılavuzu ve Kutu İçerikleri

Koleksiyon Düzenlemesi

Düzenleme:

Kayıtlar, herhangi bir kronolojik veya alfabetik düzenlemesi gözetilmeksizin provenans prensibine göre düzenlenmiştir.

Düzenleme sistemi:

Kutu bazında düzenlenmiştir.

Tanımlama Biriminin Türü ve Biçimi (Sayısı, Yekünü, Büyüklüğü):

3 kutu

Konular

  • Anadolu
  • Etnografya
  • Yörükler
  • Göçebeler
  • Jeneoloji
  • Saha çalışması

Koleksiyonun Detaylı Tanımlaması

Kutu 1

UJ.01 Images of Anatolian folk life 1 (115 siyah&beyaz fotoğraflar)

UJ.02 Images of Anatolian folf life 2 (992 negatifler)

Kutu 2

UJ.03 Images of Anatolian folk life 3 (116 siyah&beyaz fotoğraflar)

UJ.04 Images of Anatolian folk life 4  (418 negatifler)

Kutu 3

UJ.05 Images of Anatolian folk life 5 (3 günlükler)

UJ.06 Images of Anatolian folk life 6 (7 el yazısı not ve 1 illüstrasyon)