Koleksiyon Hakkında

Osmanlı devlet adamı ve İkinci Meşrutiyet döneminde iki kez Osmanlı İmparatorluğu’nun Sadrazamı olarak görev yapan, aynı zamanda Türk Kızılayı’nın başkanlığını üstlenmiş Hüseyin Hilmi Paşa’nın (1855-1922) koleksiyonudur. Bu koleksiyonda yer alan özgün belgeler Hüseyin Hilmi Paşa’nın, Yemen’deki görevi süresince gerçekleşen yazışmalarının nüshalarını kendi kişisel arşivinde tutma isteğiyle aldığı kopyalarından oluşur; o nedenle kendi el yazısıyla yazılmış belgelerdir. Görevi sırasında Hilmi Paşa 19. yüzyıl sonunda Osmanlı devlet ve idari otoritesinin zayıflaması sonucu Yemen’de artan bozgunculuk ve eşkiyalık olaylarına karışan aşiretlere öncelikle nasihat ve iyi niyet politikasının güdülmesinde rol oynamıştır. İdari boşluk ve yönetimsel yozlaşma ile birlikte, buna eşlik eden sosyo-ekonomik koşulların da kötüye gitmesiyle yerel yönetime tepki gösteren aşiretlerin bazı dini-politik liderler çevresinde örgütlendiğini gözlemlemiştir. Siyasi arabuluculuk çabalarına rağmen iyi niyet politikalarının işe yaramadığını görünce İstanbul’a harekete geçilmesi gerektiğini ve bölgeye askeri müdahalenin kaçınılmaz olduğunu raporlayarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamıştır. Koleksiyonda ayrıca Balkan, özellikle de Makedonya sorunuyla ilgili uluslararası basın haberleri ile yerel gazeteler yer alır.