Kullanım Rehberi

Özet

Başlık: Hadi Tamer Belgeleri Koleksiyonu

Öz: Hadi Tamer Belgeleri Koleksiyonu, Kimya Yüksek Mühendisi Hadi Tamer’in kariyeri boyunca çalıştığı kurumlara ilişkin belgeler, yurt dışı eğitimiyle ilgili yazışmalar ve Türkiye’deki ve Dünya’daki konservasyon çalışmalarına yönelik mesleki yazı ve makalelerleri içerir.

Üreten / Koleksiyoner: Hadi Tamer, 1918-1980

Kurum: Suna Kıraç Kütüphanesi Özel Koleksiyonlar ve Arşivleri

Tarih Aralığı: 1950-1970

Format: Çeşitli dosyalar için yazışma, makale ve fotoğrafları içerir.

Diller: Türkçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İngilizce

Edinim Bilgisi: Hadi Tamer Belgeleri Koleksiyonu 2020’de bağış yoluyla temin edilmiştir.


Erişim ve Kullanım

Dijital Erişim

Kişisel belgeler, hikayeler ve derneklere ilişkin belgeler hariç, koleksiyondaki materyaller dijitalleştirilmiş ve araştırmacıların erişimine açılmıştır.

Fiziksel Erişim

Koleksiyon bünyesinde bulunan fiziksel materyaller Suna Kıraç Kütüphanesi Özel Koleksiyonlar ve Arşivler Odası’nda incelenebilir.


Haklar

Bu koleksiyondaki materyaller Koç Üniversitesi telif hakkı kapsamındadır. Bu materyaller kişisel, eğitim amaçlı kullanıma açıktır. Diğer kullanımlar için izin almak üzere digitalresources@ku.edu.tr adresinden Üniversite Arşiv personeli ile iletişime geçiniz.

Tercih Edilen Atıf

[Materyalin adı], [Envanter numarası], Hadi Tamer Belgeleri Koleksiyonu, Koç Üniversitesi Özel Koleksiyonlar ve Arşivler. [Dijitalleştirilmiş materyaller için referans URL]


İçerik

Koleksiyonun Kapsamı ve İçerik

Hadi Tamer Belgeleri Koleksiyonu, Kimya Yüksek Mühendisi Hadi Tamer’in kariyeri boyunca çalıştığı kurumlara ilişkin belgeler, yurt dışı eğitimiyle ilgili yazışmalar ve Türkiye’deki ve Dünya’daki konservasyon çalışmalarına yönelik mesleki yazı ve makaleleri içerir. Bu açıdan koleksiyon Hadi Tamer’in çalıştığı kurumlar olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Yeşilköy Hava Harp Okulu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi’ne yönelik arşiv belgelerininin yanı sıra Askeri Müze’ye ilişkin yazışmaları da barındırır. Koleksiyonun önemli bir parçasını da Hadi Tamer’in ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi) üyeliği ve kurumun faaliyetlerine yönelik etkinliklerine ilişkin belgeler, Avrupa’daki eğitimiyle ilgili çeşitli laboratuvar ve üniversitelerle yapmış olduğu yazışmalar ve Avrupa’da ziyaret etmiş olduğu müze ve kütüphane gibi kurumlara yönelik incelemelerinin yer aldığı gözlem yazıları oluşturur. Hadi Tamer’in kaleme aldığı “Garp Müzlerinden İntibalar” başlıklı konferans metninde 12 ülkede 42 şehirde bulunan 141 müze, 16 kütüphane ve 37 laboratuvarı gezdiğini ve kendisini ilgilendiren konular üzerine çalışma fırsatı bulduğunu belirtir.

Koleksiyon barındırdığı arşiv belgeleri açısından 1950 sonra dönemde Türkiye’de konservasyon uygulamalarına yönelik çalışmaların yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren bir kimya mühendisinin Avrupa’daki müze ve laboratuvarlarına yönelik gözlemleri açısından önem taşımaktadır.

Üniversite yıllarında Ayasofya Müzesi’nde karşılama memuru olarak çalışan Hadi Tamer, 1946’da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1947’de Müzeler Kimya Laboratuvarı’nda (Kimyahane) Kimya Yüksek Mühendisi olarak çalışmaya başlar. Müzeler Kimya Laboratuvarı’ndaki çalışmalarının yanı sıra Hadi Tamer Sanat Enstitüsü, Teknik Okul ve tatbiki Güzel Sanatlar Okulu, Yeşilköy Hava Harp Okulu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi’nde dersler vermiştir. Aynı zamanda 1955’te Kimya Mühendisleri Odası’nın tekrar faaliyete geçmesinde önemli rol üstlenmiştir.

Filtreleme Özellikleri

Yazan

İsmi Geçenler

Kurum

Anahtar Kelimeler

Tür

Envanter

Kayıtlar, koleksiyonerin orijinal düzenlenmesi ve menşei ilkelerine bağlı kalınılarak düzenlenmiştir.

Koleksiyonun kutu tanımlamaları ve içeriklerine çevrimiçi kütüphane kataloğunda erişime açıktır.


Koleksiyonun Detaylı Tanımlaması

HTA.BOX01

HTA_YAZ Deneme, makale, çeviri metinler ve bibliografya çalışmalarını içerir

HTA_YAZ_D01 Mesleki makaleler ve notlar

HTA_YAZ_D02 Hadi Tamer’e ait Mesleki makaleler, konferans metinleri ve kişisel deneme türünden yazılar

HTA_YAZ_D03 Mesleki kaynakça çalışmaları

HTA_YAZ_D04 Mesleğe ilişkin çeviri metinler

 

HTA_MES Mesleğe ve eğitime ilişkin yazışma, dilekçe ve belgeleri içerir

HTA_MES_D01 ICOM ile ilişkili yazışma, rapor metinleri

HTA_MES_D02 Bilirkişi raporları

HTA_MES_D03 Hadi Tamer’in yurtdışındaki öğrenimiyle ilgili yazışma ve belgeler

HTA_MES_D04 Hadi Tamer’in Ayasofya dönemi çalışmasına yönelik belgeler

HTA_MES_D05 Hadi Tamer’in İstanbul Arkeoloji Müzeleri dönemindeki belgeler

HTA_MES_D06 Hadi Tamer’in Askeri Müze’ye ilişkin belgeleri

HTA_MES_D07 Hadi Tamer’in Hava Harp Okulu’na ilişkin belgeler

HTA_MES_D08 Hadi Tamer’in İstanbul Teknik Ünversitesi genel kimya dersine ilişkin belgeler


HTA.BOX02

HTA_FRP Fransızca piyes ve Fransızca piyes çevirileri / Plays in French and translations of plays in French;

HTA_ALM Almanca sözcük dağarcığı listesi / German vocabulary list;

HTA_HIK Hadi Tamer ve farklı yazarlara ait hikayeler

HTA_DER Hadi Tamer’in üye olduğu derneklere ilişkin belgeler

HTA_DER_D01 Kimya Mühendisleri Odasına ait belgeler

HTA_DER_D02 Kimya Cemiyeti’ne ilişkin belgeler

HTA_DER_D03 Türkiye Fikir ve Kültür Derneği’ne ilişkin belgeler


HTA.BOX03

HTA_KIS Hadi Tamer’e ait kişisel belgeler

HTA_KIS_D01 İlk-orta lise eğitimine ilişkin belgeler

HTA_KIS_D02 İş başvurularına ilişkin belgeler


İşlem Notları

Dijitalleştirme

Zeutschel OS 12000C A2 tarayıcı ile taranıp, 300 ppi kayıpsız tiff olarak saklanmıştır. Görüntülenen görseller %80 sıkıştırılmış jpeg formatındadır.