Koleksiyon Hakkında

Hadi Tamer Belgeleri Koleksiyonu, Kimya Yüksek Mühendisi Hadi Tamer’in kariyeri boyunca çalıştığı kurumlara ilişkin belgeler, yurt dışı eğitimiyle ilgili yazışmalar ve Türkiye’deki ve Dünya’daki konservasyon çalışmalarına yönelik mesleki yazı ve makaleleri içerir. Bu açıdan koleksiyon Hadi Tamer’in çalıştığı kurumlar olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Yeşilköy Hava Harp Okulu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi’ne yönelik arşiv belgelerininin yanı sıra Askeri Müze’ye ilişkin yazışmaları da barındırır. Koleksiyonun önemli bir parçasını da Hadi Tamer’in ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi) üyeliği ve kurumun faaliyetlerine yönelik etkinliklerine ilişkin belgeler, Avrupa’daki eğitimiyle ilgili çeşitli laboratuvar ve üniversitelerle yapmış olduğu yazışmalar ve Avrupa’da ziyaret etmiş olduğu müze ve kütüphane gibi kurumlara yönelik incelemelerinin yer aldığı gözlem yazıları oluşturur. Hadi Tamer’in kaleme aldığı “Garp Müzelerinden İntibalar” başlıklı konferans metninde 12 ülkede 42 şehirde bulunan 141 müze, 16 kütüphane ve 37 laboratuvarı gezdiğini ve kendisini ilgilendiren konular üzerine çalışma fırsatı bulduğunu belirtir.

Koleksiyon barındırdığı arşiv belgeleri açısından 1950 sonra dönemde Türkiye’de konservasyon uygulamalarına yönelik çalışmaların yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren bir kimya mühendisinin Avrupa’daki müze ve laboratuvarlarına yönelik gözlemleri açısından önem taşımaktadır.

Üniversite yıllarında Ayasofya Müzesi’nde karşılama memuru olarak çalışan Hadi Tamer, 1946’da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1947’de Müzeler Kimya Laboratuvarı’nda (Kimyahane) Kimya Yüksek Mühendisi olarak çalışmaya başlar. Müzeler Kimya Laboratuvarı’ndaki çalışmalarının yanı sıra Hadi Tamer Sanat Enstitüsü, Teknik Okul ve tatbiki Güzel Sanatlar Okulu, Yeşilköy Hava Harp Okulu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi’nde dersler vermiştir. Aynı zamanda 1955’te Kimya Mühendisleri Odası’nın tekrar faaliyete geçmesinde önemli rol üstlenmiştir.