Koleksiyon Hakkında

342 cilt halinde 685 el yazmasını barındıran Koç Üniversitesi El Yazmaları Koleksiyonu Türk şiiri, hukuk, coğrafya, astronomi, tıp, felsefe, mantık, müzik, matematik, kimya ve özellikle dil ve kültür tarihi gibi çeşitli alanlardaki çalışmalara önemli bir kaynak oluşturur. El yazmalarının diğer önemli bir içeriğini de özellikle Anadolu / Osmanlı Sufizmi (Bayrami, Melami ve Mevlevi Yolları), Türk Edebiyatı, İslam ahlâkı ve etiği, İslam kanununa ilişkin  eserler, Kur’an çalışmaları, fetvalar, hadis kayıtlarından oluşturmaktadır.

Koleksiyonda bulunan el yazmaları farklı dillerde yazılmış olup; 359’i Türkçe, 286’sı Arapça, 27’si Farsça, 1’i Karamanca, 12’si ise Farsça-Arapça veya Arapça-Türkçe olmak üzere çift dillidir. Yazarların kendileri tarafından yazılmış kopyalar koleksiyonun özgün eserlerini oluşturmaktadır. Bazı el yazmaları ise kuşaklar boyu aile içinde korunmasından dolayı, Anadolu Sufizmi üzerine değerli bilgilere kaynaklık eder. Anadolu’daki Türk dili ve edebiyatıyla ilgili eserler, koleksiyondaki diğer karakteristik bir eser grubunu oluşturur. Öte yandan tarihli el yazmalarını arasında Mevlana Celaleddin Rûmi’nin “Mesnevî”si 735 / 1335 tarihli en eski, İsmail Hakkı Bursalı’nın 1969 tarihli “Şerhü’l-Usūli’l-Aşere” adlı eseri ise en geç tarihli kopyaları oluşturur. 

Koleksiyonu bağış yoluyla katkıda bulunan kişiler: Fuat Bayramoğlu (1912, 1996, diplomat, şair ve yazar), Şinasi Tekin (1933-2004, Türk Dili Profesörü, Türkolojist), Josephine Powell (1919-2007, fotoğrafçı, gezgin ve Türkiye göçebe kültürü ve tekstili uzmanı), Mithat Sertoğlu (1991-1995, gazeteci,  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü danışmanı), Salim Erel (1929-2014, politikacı, belediye başkanı ve 17. Dönem Konya milletvekili).