Kullanım Rehberi

Özet

Başlık 

Koç Üniversitesi El Yazmaları Koleksiyonu

Öz

Koç Üniversitesi El Yazmaları Koleksiyonu Türk şiiri, hukuk, coğrafya, astronomi, tıp, felsefe, mantık, müzik, matematik, kimya ve özellikle dil ve kültür tarihi gibi çeşitli alanlardaki çalışmalara önemli bir kaynak oluşturur. El yazmalarının diğer önemli bir içeriğini de özellikle Anadolu / Osmanlı Sufizmi (Bayrami, Melami ve Mevlevi Yolları), Türk Edebiyatı, İslam ahlâkı ve etiği, İslam kanununa ilişkin  eserler, Kur’an çalışmaları, fetvalar, hadis kayıtlarından oluşturmaktadır.

Koleksiyoner / Bağışlayan Bilgileri

Fuat Bayramoğlu (1912-1996)

Şinasi Tekin (1933-2004) 

Josephine Powell (1919-2007)

Mithat Sertoğlu (1991-1995)

Salim Erel (1929-2014)

Kurum 

Suna Kıraç Kütüphanesi Özel Koleksiyonlar ve Arşivleri

Tarih Aralığı 

1100 – 1969

Format

Ciltli el yazması

Diller

Osmanlıca, Arapça, Farsça, Karamanlıca, Kırım Tatarcası, Kırım Türkçesi

Edinim Bilgisi

El Yazmaları Koleksiyonu kademeli olarak farklı tarihlerde 1996’dan itibaren bağış yoluyla temin edilmiştir.


Erişim ve Kullanım 

Erişim

Koleksiyondaki materyaller araştırmacılara açıktır. 

Dijital Erişim

Koleksiyonda bulunan bütün el yazmaları dijitalleştirilmiş  ve Suna Kıraç Kütüphanesi Dijital Koleksiyonlar çevrimiçi sayfasından erişime açılmıştır.

Fiziksel Erişim 

Koleksiyon bünyesinde bulunan el yazmaları fiziksel olarak randevu ile Suna Kıraç Kütüphanesi Özel Koleksiyonlar ve Arşivler Odası’nda incelenebilir. 

Haklar 

Bu koleksiyondaki materyaller Koç Üniversitesi telif hakkı kapsamındadır. Bu materyaller kişisel, eğitim amaçlı kullanıma açıktır. Diğer kullanımlar için izin almak üzere digitalresources@ku.edu.tr adresinden Üniversite Arşiv personeli ile iletişime geçiniz.

Tercih Edilen Atıf

[Materyalin adı], [Envanter numarası]. El Yazmaları Koleksiyonu, Koç Üniversitesi Özel Koleksiyonlar ve Arşivler. [Dijitalleştirilmiş materyaller için referans URL]


İçerik

Koleksiyonun Kapsamı ve İçerik 

Koç Üniversitesi El Yazmaları Koleksiyonu Türk şiiri, hukuk, coğrafya, astronomi, tıp, felsefe, mantık, müzik, matematik, kimya ve özellikle dil ve kültür tarihi gibi çeşitli alanlardaki çalışmalara önemli bir kaynak oluşturur. El yazmalarının diğer önemli bir içeriğini de özellikle Anadolu / Osmanlı Sufizmi (Bayrami, Melami ve Mevlevi Yolları), Türk Edebiyatı, İslam ahlâkı ve etiği, İslam kanununa ilişkin eserler, Kur’an çalışmaları, fetvalar, hadis kayıtlarından oluşturmaktadır.

Koleksiyonda bulunan el yazmaları başta Türkçe ve Arapça olmak üzere, Farsça, Karamanca, Kırım Tatarcası, Kırım Türkçesi ve çift dilli (Farsça-Arapça veya Arapça-Türkçe) olmak üzere farklı dillerde kaleme alınmıştır. Yazarların kendileri tarafından yazılmış kopyalar koleksiyonun özgün eserlerini oluşturmaktadır. Bazı el yazmaları ise kuşaklar boyu aile içinde korunmasından dolayı, Anadolu Sufizmi üzerine değerli bilgilere kaynaklık eder. Anadolu’daki Türk dili ve edebiyatıyla ilgili eserler, koleksiyondaki diğer karakteristik bir eser grubunu oluşturur. Öte yandan tarihli el yazmaları arasında “Nazmü’l-Hilāfiyyāt [Manzumetü’n-Nesefiyye]” 1100 tarihli en eski, İsmail Hakkı Bursalı’nın 1969 tarihli “Şerhü’l-Usūli’l-Aşere” adlı eseri ise en geç tarihli kopyaları oluşturur.

Koleksiyonu bağış yoluyla katkıda bulunan kişiler: Fuat Bayramoğlu (1912, 1996, diplomat, şair ve yazar), Şinasi Tekin (1933-2004, Türk Dili Profesörü, Türkolog), Josephine Powell (1919-2007, fotoğrafçı, gezgin ve Türkiye göçebe kültürü ve tekstili uzmanı), Mithat Sertoğlu (1991-1995, gazeteci, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü danışmanı), Salim Erel (1929-2014, politikacı, belediye başkanı ve 17. Dönem Konya milletvekili).

Filtreleme Özellikleri

Konu

Tarih (Miladi)

Dil

Müellif

Müstensih

Envanter

El yazmaları asitsiz arşiv kutuları içinde Suna Kıraç Kütüphanesi Özel Koleksiyonları ve Arşivleri Odası’nda muhafaza edilmektedir.

El yazmalarına kayıtları ve içerik bilgileri kütüphane kataloğunda da erişime açıktır.


İşlem Notları

Dijitalleştirme

Zeutschel OS 12000C A2 tarayıcı ile taranıp, 300 ppi kayıpsız tiff olarak saklanmıştır. Görüntülenen görseller %80 sıkıştırılmış jpeg formatındadır.