Kullanım Rehberi

Özet:

Öz: Koleksiyon, İsmail Hami Danişmend’in de eşi olan tarihçi İclal Par Danişmend ve ailesinin 794 kişisel ve resmi evrakından oluşur.

Kurum: Suna Kıraç Kütüphanesi, Özel Koleksiyonlar ve Arşivler

Oluşturan(lar): İclal Danişmend

Tarih Aralığı: 1895-1999

Format: 3 kutu

Dil(ler): Osmanlıca; Türkçe


Erişim ve Kullanım

Dijital Erişim

En eski materyali 1895’e tarihlenen koleksiyon parçaları dijital hale getirilmiş ve çevrimiçi olarak erişime açılmıştır.

Fiziksel Erişim

Suna Kıraç Kütüphanesi, Nadir Eserler Odası’nda incelenebilir veya Suna Kıraç Kütüphanesi Özel Koleksiyonlar ve Arşivlerinin Okuma Odası’nda randevu ile görülebilir.

Haklar

Bu koleksiyondaki materyaller Koç Üniversitesi telif hakkı kapsamındadır. Bu materyaller kişisel, eğitim amaçlı kullanıma açıktır. Diğer kullanımlar için izin almak üzere digitalresources@ku.edu.tr adresinden Üniversite Arşiv personeli ile iletişime geçiniz.

Tercih Edilen Atıf

[Materyalin adı], [Envanter numarası]. İclal Danişmend Yazışmaları & İsmail Hami Danişmend Aile Mektupları Koleksiyonu. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi, Özel Koleksiyonlar ve Arşivler. [Dijitalleştirilmiş materyaller için referans URL]


İçerikler

Yönetimsel/Biyografik Geçmişi

Bu koleksiyonda mektupları ve belgeleri yer alan İsmail Hami Danişmend’in eşi İclâl Hanım da kendisi gibi bir tarihçi idi. İclal Hanım’ın çoğunluğu 1930’lu, 1940’lı ve 1950’li yıllardaki yazışmaları resmi tarihin kuru anlatımından çok özellikle de kişisel mektuplar sayesinde o günün sosyo-ekonomik ve politik şartların sıradan insanların yaşantısındaki etkilerini detaylarıyla anlamak mümkün. Mektuplar, İclal Hanım öğrencilik yıllarındaki Türkiye’den, mesleğini icra etmek adına Tarih öğretmenliği için atandığı dönemin Türkiye’sini anlamamızı sağlar.

Müjde Gümüşoğlu ve Metin Tekin’in Koç Üniversitesi’ne bağışlanan bu koleksiyonda tanımlanan kayıtlar, SKL Direktörü Tuba Akbaytürk Çanak tarafından 2017’te kabul edilmiştir.

Kapsam ve İçerik Notu

Bu koleksiyonda, kendisi de tarihçi olan ve ünlü Türk tarihçi İsmail Hami Danişmend’in eşi İclal Par ile ilgili kayıtlar yer alır. Yazışma, resmi ve yasal belgeler ve kartpostallardan oluşur.

Belgelerin/mektupların çoğunluğu Osmanlıca (619 belge/mektup), bazıları Türkçe (164 belge/mektup) ve birkaçı da (11 belge/mektup) iki dillidir (Türkçe ve Osmanlıca).

Envanter

Kayıtlar koleksiyoncunun orijinal organizasyonuna ve provenans ilkelerine göre düzenlenmiştir.

Kutu tanımlamaları çevrimiçi kütüphane kataloğunda erişime açıktır.


İşlem Notları

Dijitalleştirme

2017 yılında Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi tarafından kurum içi olarak dijitalleştirilmiştir. Belgeler 300 dpi’de TIFF olarak Zeutschel OS 12000C A2’de taranmıştır. Belgeler okunabilmesi için PDF’e dönüştürülmüştür ve CONTENTdm dijital platformumuza yüklenmiştir.