Koleksiyon Tanımlayıcı

Referans kodu

IHMK.ms.1

Başlık

İclal Danişmend Yazışmaları & İsmail Hami Danişmend Aile Mektupları Kayıtları, 1895-1999 /

Sayısal koleksiyon : İclal Danişmend Yazışmaları & İsmail Hami Danişmend Aile Mektupları Koleksiyonu

Tarih

1895’ten itibaren (belgelerin yazıldığı tarih)

Tanımlama düzeyi

Kutu(lar).

Tanımlama biriminin türü ve biçimi (sayısı, yekünü, büyüklüğü)

8 kutu / toplam 794 mektup, bazıları zarf ile birlikte.

Yaratıcı(ları)nın ismi

İclal Par Danişmend.

Arşivsel geçmişi

İclal Par Danişmend ve İsmail Hami Danişmend ailesinin mirasçıları Müjde Gümüşoğlu ile Metin Tekin tarafından Suna Kıraç Kütüphanesi’ne toplam 794 kişisel ve resmi belge bağışlandı: Kronolojik olarak, koleksiyonun en eski belgesi 1895 yılına, en son belgesi ise 1999’a tarihlenir.

İlk olarak edinme ve geçiş kaynağı

Bu koleksiyonda tanımlanan Müjde Gümüşoğlu ve Metin Tekin tarafından bağışlanan kayıtlar, 2017’de Koç Üniversitesi Rektörü Umran Savaş İnan ve Suna Kıraç Kütüphanesi direktörü Tuba Akbaytürk Çanak tarafından imzalanıp edinilmiştir.

Kapsam ve içerik

Bu koleksiyonda, kendisi de tarihçi olan ve ünlü Türk tarihçi İsmail Hami Danişmend’in eşi İclal Par ile ilgili kayıtlar yer alır. Yazışma, resmi ve yasal belgeler ve kartpostallardan oluşur.

Belgelerin/mektupların çoğunluğu Osmanlıca (619 belge/mektup), bazıları Türkçe (164 belge/mektup) ve birkaçı da (11 belge/mektup) iki dillidir (Türkçe ve Osmanlıca).

Düzenleme sistemi

Kutu bazında düzenlenmiştir.

Erişimi sağlayan koşullar

Telif hakları Koç Üniversitesi tarafından saklı olmakla birlikte, materyaller araştırma, eğitim ve akademik amaçlı kullanılabilir.

Materyalin dili ve yazısı

Osmanlı Türkçesi ve Türkçe dillerinden oluşur.

Arşivcinin notu

Bulma kılavuzu Web sitesinde erişime açıktır.

Tanımla tarih(leri)

Kayıtlar arşiv uzmanı Senem Acar tarafından işlemden geçirilmiş ve Neşet Büker tarafından 2017’de dijitalleştirilmiştir.

2017-2018’de Budak Kayabek tarafından tanımlanmıştır (belgeler no. 1-794).

Arşiv kutuları Senem Acar tarafından yerel kütüphane sisteminde 2018’de kataloglanmıştır.

Koleksiyon envanteri 2018’de Senem Acar tarafından yapılmıştır. Dijital obje yönetimi sistemine girişleri, düzeltmeleri ve revizyonları ise 2018’de tamamlanmıştır.