Koleksiyon Hakkında

Vehbi Koç Koleksiyonu VEKAM’ın kurulmasıyla beraber Sevgi Gönül’ün, Vehbi Koç’un Ankara’da çalıştığı yıllara ışık tutan Koç Holdingle ilişkili belirli evrakları derlemesi hız kazandı. Koleksiyonun gelişimi Vehbi Koç’un iş ve sosyal yaşamının erken dönemine, görece olarak daha az bilinen yıllarına odaklanmıştır. Koleksiyon bu aşamadan sonra bağış ve alımlarla günümüzdeki durumuna ulaşmıştır. Koleksiyon Vehbi Koç’un ticari ve sosyal yaşamına ilişkin fotoğraf, mektup, ticari belgeler ve efemeral arşiv malzemelerini içermektedir.

Vehbi Koç’un Ankara yılları sırasında yürüttüğü en önemli işlerden biri olan Hukuk Mektebi’nin inşaat planları; Koç Ticaret A.Ş.’nin ilk yıllarına ait faturalar; ticaret sicili dosyaları ve belgeleri; Vehbi Koç’un gündelik yaşamına ait görseller bu koleksiyonda yer alan önemli parçaların bazılarıdır. Koleksiyon, özellikle Vehbi Koç’un kariyeri ve işletmelerine gönderme yaparak Cumhuriyetin ekonomik gelişimini incelemek isteyen araştırmacılar için önemli bir kaynaktır.