Kullanım Rehberi

Özet

Öz: Ankara’da 1930-1980 Yılları Arasında Sivil Mimari Kültür Mirası: Araştırma Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi konut özelinde sivil mimarlık yapılarına dikkat çekilmesi, bu yapıların araştırılması, belgelenmesi; öte yandan kültür mirası olma özelliklerinin ortaya konularak bu yapıların korunmasının sağlanması için ölçütler geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje, Başkent Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Nuray Bayraktar tarafından yürütülmüş, TÜBİTAK ve Koç Üniversitesi VEKAM tarafından desteklenmiştir. Envanter kayıtları Koç Üniversitesi VEKAM tarafından dijital koleksiyon olarak erişime açılmıştır.

Kurum: Suna Kıraç Kütüphanesi, VEKAM Dijital Koleksiyonları

Oluşturan(lar): Başkent Üniversitesi, VEKAM Kütüphane ve Arşiv Birimi

Tarih Aralığı: 1930-1980

Format: JPEG, PNG, PDF, mp3

Dil(ler): Türkçe


Erişim ve Kullanım

Dijital Erişim

Koleksiyonda yer alan tüm dijital materyaller envanterlenerek ve çevrimiçi olarak erişime sunulmuştur.

Fiziksel Erişim

Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 Yapı Envanteri’nde bulunan materyaller VEKAM’ da fiziksel olarak yer almamaktadır.

Haklar

Telif hakkı sahibi Ankara’da 1930 – 1980 yılları arasında Sivil Mimari Kültür Mirası Araştırma, Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi adına Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Nuray Bayraktar’dır. Koç Üniversitesi VEKAM tarafından erişime açılan Sivil Mimari Bellek Ankara Yapı Envanteri’ nde yer alan metin, ses, imaj ve diğer tüm materyaller görüntüleme amaçlıdır. Koleksiyonda yer alan tüm içerik ve materyallere ait fikri, mali ve manevi haklar, 5846 No’lu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun teminatı altındadır. Kullanıcılar hiç bir surette telif sahiplerinin açık yazılı izni olmadan, herhangi bir biçimde kopyalama, çoğaltma, herhangi bir biçimde dağıtım, değiştirme, uyarlama ve/veya ekleme yapamazlar. Bu materyaller eğitim amaçlı ve izin alınma suretiyle kullanıma açıktır. İzin almak üzere digitalresources@ku.edu.tr mail adresinden VEKAM Kütüphane ve Arşiv Birimi ile iletişime geçiniz.

Tercih Edilen Atıf

[Materyalin adı], [Envanter numarası]. Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980Yapı Envanteri, Koç Üniversitesi VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi. [Dijitalleştirilmiş materyaller için referans URL]


İçerikler

Yönetimsel/Biyografik Geçmişi

Ankara’da 1930-1980 Yılları Arasında Sivil Mimari Kültür Mirası: Araştırma Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi konut özelinde sivil mimarlık yapılarına dikkat çekilmesi, bu yapıların araştırılması, belgelenmesi ve bir Sanal Kent Arşivi (müzesi) kurulması; öte yandan kültür mirası olma özelliklerinin ortaya konularak bu yapıların korunmasının sağlanması için ölçütler geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma süresi üç yıl olarak belirlenmiş olan proje, modern dönem tartışmaları içinde önemli ve özellikli bir yere sahip olan Ankara kentinde, yine modern dönem tartışmaları içinde önemli ve özellikli bir yere sahip bir zaman aralığında inşa edilmiş konut yapılarına odaklanmıştır. Proje Başkent Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Nuray Bayraktar tarafından yürütülmüş, TÜBİTAK ve VEKAM tarafından desteklenmiştir. Koç Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi arasında 2017 yılında sağlanan bir protokol ile koleksiyonda yer alan tüm içerik ve materyallerin dijital olarak görüntülenme ve kullanım hakları alınmıştır. Envanterleme çalışmalarında Alev Ayaokur ile birlikte Nalan Aslıhan Tarakçı görev almıştır. 2017 Şubat ayından itibaren koleksiyondaki materyallerin metadata bilgileri Nalan Aslıhan Tarakçı tarafından düzenlenerek CONTENTdm İçerik Yönetim Sistemine aktarılmıştır. Sürecin sonunda Koç Üniversitesi VEKAM tarafından erişime açılmıştır.

Kapsam ve İçerik Notu

Proje kapsamında oluşturulan envanter, Ankara’nın Çankaya, Altındağ, Mamak, Keçiören, Yenimahalle ilçelerinde tespit edilen 1930-1980 arasında inşa edilmiş ve proje çerçevesinde belirlenen kriterleri barındıran sivil mimari yapılarına ait belgeleme sürecinde elde edilen bulgulardan derlenen kayıtlardan ve materyallerden oluşmaktadır.

Envanter

Kayıtlar VEKAM Kütüphane ve Arşiv Biriminin orijinal organizasyonuna ve provenans ilkelerine göre düzenlenmiştir.

Koleksiyon 236 yapıdan oluşmaktadır.


İşlem Notları

Dijitalleştirme

Koç Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi işbirliği ile erişime açılan koleksiyondaki materyallerin dijitalleştirme işlemleri proje ekibi tarafından yapılmıştır (Prof. Dr. Nuray Bayraktar ve Proje Ekibi). Koç Üniversitesi VEKAM dijital kaynakların tanımlanarak dijital platformlardan erişime açılması aşamasını üstlenmiştir.