Koleksiyon Hakkında

Selçuk Emden Fotoğraf Koleksiyonu, fotoğrafçı Selçuk Emden’in yıllar içerisinde farklı konularda çektiği fotoğrafları ve fotoğrafçılık ile ilgili tuttuğu not defterlerini içermektedir. Anadolu coğrafyası ve florası, Amerika, Avrupa ve Türkiye’deki gezileri ve özellikle Kayseri’nin sivil ve anıtsal kaybolmuş mimarisi, bölgeye ait arkeolojik miras, bölgenin endüstrileşme süreci ve bölgedeki farklı sosyal yaşam biçimlerini belgeleyen fotoğraflarından oluşmaktadır. Fotoğrafçının yıllar içinde tuttuğu defterler ise döneminin baskı teknikleri, fotoğraf teorisi ve teknolojisine ait önemli bilgileri içerir. Sanat/mimari ve endüstriyel fotoğrafçılık alanında yapılan çalışmalara, Kayseri ve İç Anadolu Bölgesi’nin görsel hafızasına yönelik değerli bir kaynak niteliğinde olan Selçuk Emden Koleksiyonu’nun tasnif, envanter ve dijitalleştirme çalışmaları 2023 yılında başlamıştır ve koleksiyon 2024 yılında erişime açılmıştır. Kayserili fotoğraf sanatçısı Selçuk Emden’in bu değerli koleksiyonu Türkiye’deki fotoğrafçılık çalışmalarının görünürlüğünü arttırmayı ve yeni araştırmalara kaynak olmayı amaçlamaktadır.


Koleksiyon Özeti:

Başlık: Selçuk Emden Fotoğraf Koleksiyonu
Tarih aralığı: 1960-2010
Oluşturan(lar): Selçuk Emden
Kurum: Suna Kıraç Kütüphanesi, Özel Koleksiyonlar ve Arşivler
Koleksiyon numarası: SEM
Boyut: 7034 belge