Koleksiyon Hakkında

MAVA Sergileri Koleksiyonu, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü bünyesinde düzenlenen öğrenci sergilerini içerir. Üniversitenin kültürel belleğine katkıda bulunmayı hedefleyen bu dijital koleksiyon ile üniversite bünyesindeki dersler kapsamında üretilen öğrenci projelerinin ve sergilerinin bir araya getirilmesi; ve bu çalışmaların erişilebilir ve görünür hale gelmesi, uzun dönemde de arşivlenerek korunması ve sonraki kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır.

Başlangıç çalışması olarak 2010’dan başlayarak gerçekleştirilmiş MAVA Fotoğraflar Sergileri’nde yer alan öğrenci fotoğraflarından seçili örneklere koleksiyon üzerinden erişilebilir. İlerleyen dönemlerde ise farklı türdeki sergileri de dijital koleksiyonuna dahil edilerek arşiv platformunun zenginleştirilmesi hedeflenmektedir.

MAVA Fotoğraf Sergileri, 2010’dan itibaren Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü dersleri kapsamında düzenlenen ve küratörlüğü Laleper Aytek’in üstlendiği her yıl farklı temalar etrafında şekillenen 11 sergi ve 150’in üzerinde Koç Üniversitesi öğrencisinin fotoğraf işlerinden oluşmaktadır. Dijital Koleksiyon bu sergilerden işlerine yönelik yayınlama izinleri alınan 250’e yakın fotoğrafa ev sahipliği yapmaktadır.


*Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında fotoğrafların dijital koleksiyonda yer alabilmesi için fotoğrafçıların izinleri gerekmektedir. Eğer fotoğraflarınız bu sergilerden birinde yer alıyor ve dijital koleksiyona eklenmesini istiyorsanız, izin süreciyle ilgili bizimle digitalresources@ku.edu.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.