Koleksiyon Hakkında

Josephine Powell Dia Koleksiyonu, özellikle dokumalar üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan fotoğrafçı Josephine Powell’ın Türkiye’deki gezileri sırasındaki profesyonel işlerini kapsar. Koleksiyon, fotoğrafçının belirli aralıklarla 1974-1994 yıllarındaki gezilerinde köy ve yörük hayat tarzları ve kültürüne odaklandığı 30,000 üzerinde görseli içermekle birlikte, dijital olarak erişibilir durumdadır. Bu görsellerin 6,000 kadarı dokuma (halı, kilim, cicim, vb.) örneklerinden, geri kalanı ise bu dokuma örnekleriyle ilişkili olarak köy ve yörük hayatına dair temalardan oluşur.  Bu gezilerin belgelenmesinde tutulan 30 ciltten oluşan saha notları da yine koleksiyonun önemli bir parçasıdır. Fotoğrafçının dokuma üzerine olan ilgisi üzerine şekillenen fotoğraf ve gezi notlarından oluşan kapsamlı arşivi özellikle etnografik perspektiften değerlendirildiğinde bu alanda çalışan araştırmacılar için önemli bir kaynak teşkil eder.

Powell’ın geniş bir alana yayılan etno-coğrafi ilgisini gösteren diğer bir nokta ise arşivinin bir parçasını oluşturan görsel-işitsel fragmanlardır. Bu fragmanlar, Orta Asya’dan Türkiye’ye kadar uzanan kültürel bir  coğrafyanın ürünü olan değerli dokuma görsellerini ve kayıtlarını barındırır. 

Fotoğraf, gezi notları ve fragmanlardan oluşan kapsamlı arşive paralel olarak öne çıkan diğer bir konu da fotoğrafçının bir koleksiyoner gibi özellikle Anadolu’daki insanların günlük yaşamlarında veya tarım işlerinde kullandığı her türlü nesne ve aleti toplaması olmuştur. 

Bu çabanın sonucunu ortaya çıkan 400 dokuma işi ve 1000 üzerinde ahşap ve metal eserden oluşan koleksiyon Büyükdere’de bulunan Sadberk Hanım Müzesi’nde görülebilir.