Koleksiyon Hakkında

Muzaffer Ergüder Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde hem de Erken Cumhuriyet’te sivil ve askeri önemli görevler alan asker-devlet adamıdır. Muzaffer Ergüder evrakı Sakarya Savaşı’ndan 1940’lara tarihlenen belge, mektup, fotoğraf, ders notlarından oluşmaktadır. Muzaffer Ergüder’in Sakarya Savaşı öncesinde ve sonrasında yürüttüğü Nakliyat ve Sevkiyat Umum Müdürlüğü görevi sırasındaki ordunun cephane ve insan gücüyle ilgili sayısal verilerin yanında bu konularla ilgili yapılan tartışmalar da bu koleksiyonda bulunabilir. Bunun yanında Cumhuriyet’in kurulmasından sonra görev aldığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Muzaffer Ergüder’in sivil havacılıkla ilgili yaptığı önemli işlerle ve gezilerle ilgili rapor ve fotoğraflar da mevcuttur. Devlet görevlerinin yanında askerliğin teorik meseleleriyle de ilgilenen Muzaffer Ergüder Harbiye’de derslerde tuttuğu seferberlikle ilgili notları da araştırmacılar için ilgi çekicidir. Bunun yanında koleksiyonda Muzaffer Ergüder’in Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sevr Barış Antlaşması’nın maddeleriyle ilgili yorumları bulunmaktadır.

Suna Kıraç Kütüphanesi Dijital Koleksiyonlarında bulunan 20 dosya ve 2452 belgeden oluşan Muzaffer Ergüder Koleksiyonu son dönem Osmanlı siyasi ve askeri tarihi, Kurtuluş Savaşı sırasındaki iaşe sorunları, Erken Cumhuriyet’te sivil havacılığın nasıl kurumsallaştığı ve teorik olarak seferberliğin ne olduğu ve nasıl yapıldığıyla ilgilenen akademisyen ve araştırmacılar için faydalı ve yeni bilgiler sunacaktır.

Koleksiyonda doğrudan ismini bulamadığımız ancak bağışçıların soyadlarıyla nitelendirdiğimiz Kuraner Koleksiyonu Balkan Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na uzanan Belgelerle beraber Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Erken Cumhuriyet Dönemi’yle ilgili geniş bir harita koleksiyonuna da sahiptir. Balkan Savaşları’ndaki muharebeler, askeri taktikler, günlük raporlar, istihbarat bilgileri, iaşe ve asker problemleri ve esir değişimleri gibi olaylara dair belgeler bulunabilir. Koleksiyonda Kurtuluş Savaşı sırasında yazılan emir ve günlük olaylarla ilgili bilgiler mevcuttur. Bu nedenle Sakarya Savaşı’yla ilgili konular irdelenirken Kuraner ve Muzaffer Ergüder koleksiyonlarının karşılıklı okunması araştırmacılara fayda sağlayacaktır. Askeri meselelerin yanında Kuraner’in II. Meşrutiyet döneminde giriştiği ticari faaliyetle ilgili belgeler de mevcuttur. Suna Kıraç Kütüphanesi Dijital Koleksiyonlarında bulunan 22 dosya ve 527 belgeden oluşan Kuraner Koleksiyonu askeri tarihle ilgilenen akademisyen ve araştırmacılar için faydalı ve yeni bilgiler sunacaktır.