Biyografiler

Danışman Biyografisi: Sinan Kaya

Lisans derecesini 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden alan Sinan Kaya ardından İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın danışmanlığında yazdığı ‘Sultan Abdülaziz’in 1863 Mısır Seyahati’ başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Şu anda aynı üniversitede Prof. Dr. Ali Akyıldız danışmanlığında Osmanlıda merkez ve taşra arasındaki ekonomik, sosyal ve yatırımsal ilişkileri konu alan doktora çalışmasını sürdürmekte ve TÜBİTAK’ın fonladığı ve Koç Üniversitesi’nde Dr. Semih Çelik’in sürdürdüğü projede doktora araştırmacısı olarak görev yapmaktadır.

Danışman Biyografisi: Mesut Sayan

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden 2013 yılından mezun oldu. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Yakınçağ Tarih Bölümü yüksek lisans programını Dr. Öğr. Üyesi Ali KARACA danışmanlığında yazdığı “Karesi Sancağı’nda Bor Madeni İşletmeciliği (1865-1887)” adlı tezle tamamladı. 2017’de başladığı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü doktora programında Prof. Dr. İlhan ŞAHİN danışmanlığında Osmanlı Devleti’nde Balıkesir Balya bölgesindeki maden şirketleri ve bu şirketlerin bölge üzerindeki etkileri hakkında doktora tezi hazırlamaktadır.