Koleksiyon Hakkında

Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü (ARHA) öğrencileri tarafından, 2019 Güz Dönemi’nden itibaren gerçekleşen okul gezilerinde çekilmiş fotoğrafların dijital arşividir. Aynı zamanda, bu koleksiyon devam etmekte olan bir ARHA projesidir ve ilk aşamasında iki gezinin fotoğraflarını kapsamaktadır: 1. Göbeklitepe ve Urfa, 2. Vize ve Kıyıköy, Trakya. Bu fotoğraflar arkeolojik sit alanlarını, anıtları ve sanat eserlerini öğrencilerin gözünden bizlere göstermekte ve Türkiye’nin kültürel mirasını belgelemektedir. Tüm Koç Üniversitesi topluluğuna açık olan koleksiyon, öğretim ve araştırma için kullanılabilecek değerli bir eğitim aracı olma özelliğine de sahiptir. Bu koleksiyon ayrıca ARHA (Arkeoloji ve Sanat Tarihi) ile ilişkili disiplinlere yönelik ilgiyi yeniden canlandırma ve Anadolu medeniyetlerinden günümüze ulaşmış fiziksel kalıntılara dair farkındalığı arttırma amacını taşımaktadır. ARHA (Arkeoloji ve Sanat Tarihi) Bölümü öğretim üyelerinden Ivana Jevtić and Nikos D. Kontogiannis olarak, fotoğraflarını kataloglayıp çoğaltmamız için bizlere izin veren ve kataloglama sürecinde bizlere yardımcı olan, Hasret Kılıçoğlu ve Gediz Deren Öktem başta olmak üzere, tüm öğrencilere teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca, Suna Kıraç Kütüphanesi’nde çalışmalarımıza destek olan herkese teşekkür ediyoruz ve yeni gezilerden elde edilecek olan materyallerin de eklenmesiyle bu koleksiyonun büyümeye devam edeceğini umuyoruz.