Koleksiyon Hakkında

Kültür varlıkları, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıkların bütünüdür. Türkiye’de kültürel varlıklar 2863 sayılı Kültürel ve Doğal Mülkiyetin Korunması Kanunu ile koruma altına alınmıştır.

Ankara Taşınmaz Kültürel Varlıkları Envanteri 1996-1998 yılları arasında sanat tarihçileri Gökçe Günel, Müberra Günel, Nesibe Acar ve Ahmet Bal tarafından yürütülen çalışmanın ürünüdür. 1978-1979 yılları arasında Altındağ İlçesi’ndeki taşınmaz kültür varlıklarının fotoğraflarına ve dönemin Kültür Bakanlığı’nda yürütülen bir envanter çalışmasına dayanmaktadır. Bu çalışmanın bir parçası olarak, Altındağ İlçesi’nde yer alan 633 taşınmaz kültür varlığı tescillenmiş ve bu kayıtlar araştırmacıların erişimine çevrimiçi olarak sunulmuştur.