Koleksiyon Hakkında

Belgeler ve efemera materyalleri insanlar, kurumlar ve mekanlar açısından Ankara’nın çeşitli dönemlerini aydınlatan ana kaynaklar arasındadır. Vehbi Koç Ankara Araştırmaları ve Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) bu doğrultuda bir koleksiyon oluşturmaktadır. VEKAM, Ankara tarihi için önemli olan her türlü belge ve efemera materyalleri toplamaktadır. Koleksiyonda yer alan Osmanlı belgeleri Cumhuriyet öncesi dönemin (1923 öncesi) idari ve hukuki süreçleri ile ilgili bilgi sağlar ve aynı zamanda kentin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına ışık tutar. Cumhuriyet öncesi dönem ile ilgili arşiv malzemlerinin çoğu resmi kayıtlar ve belgelerden oluşmaktadır. Bu nedenle çok geniş toplumsal kesimlere yayılan arşiv malzemlerine ulaşmak zordur. Bu durum koleksiyonu sınırlandırmıştır. Döneme ait Vakıf belgeleri/vakfiyeler, kişilere ya da tüzel kişilere gönderilen idari kurum bildirileri, yabancı misyon yazışmaları dikkat çekicidir. Ankara’nın gündelik yaşamı, Cumhuriyet döneminde başkent olduğunda değişir ve gelişir. Cumhuriyet, 1920’li yıllarda kurumları, mimarisi, eğitimi ve kültürel etkinlikleriyle, Anadolu’daki diğer kentlere örnek olarak Ankara’da canlandırılır/hayat bulur.

Ankara, Erken Dönem Cumhuriyet çalışmaları için bu nedenle de çok önemlidir. Bu nedenle ve kaçınılmaz olarak koleksiyon parçaları politik ve idari süreçler, kültürel ve sosyal etkinlikler ve tarihi önemleri bağlamında Ankara’daki modernite ile ilgilidir. Koleksiyonun sürekliliği küratöryal bir süreç olarak sağlanmaktadır. Amacımız tarih boyunca kenti etkileyen önemli etkenleri belirlemek ve bunları araştırma konusu yapmaktır. Koleksiyonun seçim kriterleri bu hedefe göre belirlenmektedir. Ankara tarihi üzerine yapılmakta olan araştırmalar gözden geçirilir ve bu araştırmalardan elde edilen yeni veriler koleksiyonu geliştirmede bize rehberlik ederler. Koleksiyonda yer alan her belge kent tarihi için önemli bir bilgi kaynağı olarak ele alınır ve aynı zamanda koleksiyonda birçok material/malzeme türü bulunmaktadır. Osmanlı fermanları, beratlar, şeriye sicilleri tahviller, faturalar, mektuplar, diplomalar, karneler, yazışmalar, kimlik belgeleri, davetiyeler, ihbarnameler, afişler, biletler, tebrik kartları, broşürler araştırma konusu edilmektedir.