Koleksiyon Rehberi

Özet

Öz: Koleksiyon Ankara tarihi için önemli olan her türlü belge ve efemera materyalden oluşmaktadır. Cumhuriyet öncesi ve sonrası döneme ait vakıf belgeleri/vakfiyeler, kişilere ya da tüzel kişilere gönderilen idari kurum yazışmaları, yabancı misyon yazışmaları, Osmanlı fermanları, beratlar, şeriye sicilleri, tahviller, faturalar, mektuplar, diplomalar, karneler, yazışmalar, kimlik belgeleri, davetiyeler, ihbarnameler, afişler, biletler, tebrik kartları, broşürler gibi kent tarihi için önemli birer bilgi kaynağı özel taşıyan materyaller koleksiyonda yer almaktadır.
Kurum: Suna Kıraç Kütüphanesi, VEKAM Dijital Koleksiyonları
Oluşturan(lar): VEKAM Kütüphane ve Arşiv Birimi
Tarih Aralığı: 18. – 20. yüzyıl
Format: JPEG, PDF
Dil(ler): İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Osmanlıca,

 


Erişim ve Kullanım

Dijital Erişim:

Koleksiyonda yer alan konservasyon süreci tamamlanmış tüm materyaller dijital hale getirilmiş ve çevrimiçi olarak erişime açılmıştır.

Fiziksel Erişim:

VEKAM Ankara Belgeleri Koleksiyonu’ nda bulunan materyaller Arşiv Odasında fiziksel olarak yer almaktadır. Araştırmacıların materyallerin orijinallerine erişim hakları bulunmamaktadır.

Haklar:

Bu koleksiyondaki materyaller Koç Üniversitesi VEKAM telif hakkı kapsamındadır. Bu materyaller eğitim amaçlı kullanıma açıktır. Diğer kullanımlar için izin almak üzere digitalresources@ku.edu.tr adresinden VEKAM Kütüphane ve Arşiv Birimi ile iletişime geçiniz.

Tercih Edilen Atıf

[Materyalin adı], [Envanter numarası]. Ankara Belgeleri Koleksiyonu, Koç Üniversitesi VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi. [Dijitalleştirilmiş materyaller için referans URL]

 


İçerikler

Yönetimsel/Biyografik Geçmişi

Ankara Belgeleri Koleksiyonu VEKAM’ ın hizmet vermeye başladığı ilk günden itibaren erişime açılmış ve kurumun 25 yıllık tarihi süresince satın alma / bağış yolu ile gelişen ve geliştirilmeye devam edilen önemli bir koleksiyondur.

Kapsam ve İçerik Notu

Ankara Belgeleri Koleksiyonu Cumhuriyet öncesi ve sonrası döneme ait vakıf belgeleri, Osmanlı fermanları, beratlar, şeriye sicilleri, faturalar, mektuplar, diplomalar, karneler, yazışmalar, kimlik belgeleri, davetiyeler, afişler, biletler, tebrik kartları, reklam kartları, bavul etiketleri gibi birçok efemera materyalden oluşmaktadır.

Envanter

Kayıtlar VEKAM Kütüphane ve Arşiv Biriminin orijinal organizasyonuna ve provenans ilkelerine göre düzenlenmiştir.
13 kutu + 1 büyük boy kutu
Kutu tanımlamaları çevrimiçi kütüphane kataloğunda erişime açıktır.

 


İşlem Notları

Dijitalleştirme

Koleksiyon oluşturulurken dijitalleştirme çalışmaları kurum içi ve kurum dışı (hizmet alımı) yöntemlerle gerçekleştirilirken 2014 yılında Koç Üniversitesi’ne bağlanılması ile beraber dijitalleştirme çalışmaları Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi tarafından üstlenilmiştir. Belgeler 300 dpi’de TIFF olarak Zeutschel OS 12000C, A2’den büyük belgeler ise CANON 5D Mark 3 ve Mark 4 kullanılarak taranmıştır. Dijitalleştirilen belgelerden bazıları PDF formatında sunulurken görsel materyaller ise JPEG formatında CONTENTdm İçerik Yönetim Sistemi’ne yüklenmiş ve araştırmacıların kullanımına sunulmuştur.