Koleksiyon Hakkında

Antalya Gazetesi’nin sahibi Mehmet Emin Bey olup, İdarehanesinin kendi matbaasında olduğu ve gazetenin, Antalya’nın Şarampol semtinde hususî dairesinin bulunduğu yazmaktadır.

Akmed Kütüphanesinde, Osmanlı Türkçesi ile yazılı, 24 Ocak 1924 ile 16 Ocak 1925 tarihleri arasında yayımlanan 145 nüsha bulunmaktadır. Bazıları mükerrer olan nüshaların çoğu 4 sayfa; az sayıdaki nüshalar 2 sayfadan oluşmaktadır. Gazete satış fiyatının 5 kuruş olduğu görülmektedir.

Gazetenin önemli başlıkları Dr. Senem Gönenç tarafından günümüz Türkçesine çevrilmiş ve ve içerik özeti yapılmıştır.


Koleksiyon Özeti

Başlık: AKMED Antalya Gazetesi Koleksiyonu – Antalya Newspaper Collection
Tarih aralığı: 1924-1925
Oluşturan(lar): Satın alma yoluyla koleksiyona kazandırılmıştır.
Kurum: Koç Üniversitesi AKMED Kütüphanesi
Koleksiyon numarası: ANTGZT
Boyut: 145 adet
Dil(ler): Osmanlı Türkçesi
Öz: Antalya’da yayımlanan 145 adet gazeteden oluşmaktadır. Gazete günlük haberlerin yanı sıra dönemin sosyo-ekonomik yapısı hakkında da bilgiler sunmaktadır.