Suna Kıraç Kütüphanesi koleksiyonlarında bulunan materyallerin fiziksel olarak incelenmesi ve kullanım taleplerini değerlendirir. Koleksiyon materyallerinin fiziksel olarak incelenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi için: digitalcollections@ku.edu.tr