Koleksiyon Hakkında

“Yerel İçerik Europeana Bulutunda” projesinin bir parçası olarak VEKAM’ın LoClould Koleksiyonu Ankara’nın sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini öne çıkan belgelerle temsil etmeyi amaçlamaktadır. Koleksiyon Merkez’in/VEKAM’ın “Ankara Fotoğraf, Kartpostal ve Gravür Arşivi” ve “Ankara Harita ve Plan Arşivi” ve “Ankara Bağ Evi Koleksiyonu” gibi diğer koleksiyonlardan bir araya getirilen 1000’in üzerinde arşiv malzemesinden oluşmaktadır. 100 harita, 712 fotoğraf ve 188 nesne/obje içeren bu belge derlemesi esas olarak kentbilim, mimari, eğitim ve kentin sosyal yaşamına odaklanmıştır. Kamu yapıları ve anıtlara ilişkin kayıtlar ve görsel malzemler aynı zamanda Ankara’nın Erken Cumhuriyet Dönemi ile ilgilenenler için önemli bir kaynaktır. Koleksiyondaki materyallerin/malzemlerin tarihleri 1927 ve 2000 yılları arasında değiştiğinden, belgelere Osmanlıca, Türkçe ve Fransızca dilleri hakimdir. ““Yerel İçerik Europeana Bulutunda” *projesi “Nitelikli Ağlarda Etkili Bilgi Yönetimi” (Local Content in a Europeana Cloud) projesi, 24 Avrupa Birliği ülkesi ve aralarında İzlanda, Norveç, Sırbistan ve Türkiye’nin yer aldığı 8 ortağı daha olan bir Avrupa Birliği (AB) porojesidir. Proje çerçevesinde Proje ortağı ülkelerde bulunan ve Europeana’ya aktarılan küçük ve orta ölçekli kütüphane, arşiv ve müze gibi kültürel miras kuruluşlarının kayıtları, geliştirilecek Europeana Bulutu’na taşınacaktır.”