Koleksiyon Hakkında

Bu koleksiyon, Milli Savaş sırasında ve sonrasında yayımlanan Akbaba, Kelebek, Cem / Djem, Süs, Yeni Kalem, Kalem, Aydede ve Karikatür’ün de yer aldığı Türk karikatür basımlarını içermektedir. 12 ciltte derlenen 389 sayı Suna Kıraç Kütüphanesi, Özel Koleksiyonlar ve Arşivler ile VEKAM Kütüphane ve Arşivi’nde yer almaktadır. Kelebek, Cem / Djem, Süs, Yeni Kalem, Kalem, Aydede ve Karikatür mecmuaları Fuat Bayramoğlu, M. Sacit Basmacı ve Tuğrul Ansay’ın bağışlarıyla SKL tarafından, Akbaba mecmuası ise VEKAM tarafından edinilmiştir. 1922-1949 yılları arasında Osmanlı ve Türkçe olarak yayımlanan mecmualar konuları Türkiye’nin ve dünyanın sosyal ve politik ortamını betimlemektedir.

Akbaba mecmuası 107 sayı (103 sayı 1922-1923 yıllarından, 3 sayı 1934 ve 1 sayı 1935 yılından), Kelebek mecmuası 25 sayı (1924) ile, Süs mecmuası 17 sayı (1924) ile, Cem / Djem mecmuası 22 sayı [İkinci seri] (1927-1928) ile, Yeni Kalem mecmuası 19 sayı (1927-1928) ile, Kalem mecmuası 12 sayı (1930) ile, Karikatür mecmuası 83 sayı (1938-1944) ile, Aydede 103 sayı (1948-1949) ile koleksiyondaki yerlerini alırken, bu dergilerin önde gelen yazar ve şairleri arasında Reşat Nuri Güntekin, Peyami Safa, Nazım Hikmet Ran, Ercüment Ekrem Talu, Mahmut Yesari, Faruk Nafiz Çamlıbel, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Cemal Refik, Fikret Ali, Semih Mümtaz, Melih Cevdet Anday, Fazıl Ahmet Aykaç, Ercüment Ekrem Talû ve Togo sayılabilir. Karikatüristler arasında ise Rıfkı, Cem, Münif Fehim, Ramiz, Ratip Tahir, Cemal Nadir Güler, Ramiz Gökçe, Necmi Rıza Ayça ve Turhan Selçuk yer alır.