Koleksiyon Hakkında

Mehmet Nihat Nigizberk Mimari Fotoğraflar ve Çizimler Koleksiyonu, mimarin arşivindeki tarihi yapılara ait fotoğraflar, foto kartlar, defterler, planlar ve çizimlerin ile belirli inşa ve restorasyon projelerine dair belgeleri içerir.  Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemine tanıklık eden bu arşiv materyalleri, özellikle Anadolu Selçuklu, Osmanlı, Memluk ve Arap mimarisine ilişkin tarihi yapıların durumlarını yansıtması açısından önem taşır. Ayrıca belgeler, dönemin inşa ve restorasyon açısından mimari pratiklerinin yanı sıra sosyal ve kültürel çevresine dair de zengin bir kaynak oluşturur.   

18 Album ve 11 zarf içinde yer alan ve koleksiyonun ana bölümü oluşturan fotoğraf ve foto kartlar, Anadolu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyalarında bulunan, İstanbul, Bursa, Konya, Şam, Kudüs Gazze ve Kahire gibi 40’ın üzerinde şehir ve 100’un üzerinde farklı yapıya ait görselleri içerir.   

1909-1948 yıllarını kapsayan mimara ait defterler (toplamda 16, 7000 sayfa), restorasyon ve inşa projeleri, seyahat notları, kişisel gözlemler, mimari hesaplamalar, çizimler, inşaat malzemeleri ve fiyatlarına ilişkin farklı bilgileri içinde barındırır.    

Koleksiyon arayüzü araştırmacıların belirli yapı, konum, yapı türü, mimari eleman ve materyal türü temelinde filtreleme yapmasına imkân verir.