Koleksiyon Hakkında

Koç Üniversitesi Kurumsal Arşiv (KU-IR) koleksiyonunda mensuplarının çevrimiçi kayıtlarına göz atın ve tam metin yayınlara erişin. Açık Erişim ve Açık Bilim’i destekleme misyonu ile, KU-IR dergi makaleleri, yorumlar, konferans bildirileri, editoryal materyaller, düzeltmeler, mektuplar, toplantı özetleri, sınavlar, incelemelerin yanı sıra sunumlar ve posterlerden oluşur. Koç Üniversitesi mensuplarının akademik yayınlarının çıktığı alanlar:

Fakülteler:

Fen Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Tıp Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi

Enstitüler:

İşletme Enstitüsü

Fen Bilimleri ve Mühendislik Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Araştırma Merkezleri:

 1. Vehbi Koç Ankara Studies Research Center (VEKAM) / Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM)
 2. Center for Asian Studies (KUASIA) / Koç Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi (KUASIA)
 3. Dr. Nüsret-Semahat Arsel International Trade Law Application and Research Center (NASAMER) / Dr. Nüsret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (NASAMER)
 4. Globalization and Democratic Governance (GLODEM) / Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim (GLODEM)
 5. KU Arçelik Research Center for Creative Industries (KUAR) / KU Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUAR)
 6. KWORKS Entrepreneurship Research Center / Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS)
 7. Koç University Center for Global Public Law (CGPL) / Küresel Kamu Hukuku Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜREMER)
 8. Koç University Center for Survey Research (KUCSR) / Koç Üniversitesi Saha Araştırmaları Merkezi (KUSAM)
 9. The Center for Computational Biology and Bioinformatics (CCBB)
 10. Manufacturing Automation and Research Center (MARC)
 11. Koç University Gender Studies Center (KOÇ-KAM) / Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM)
 12. Koç University Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED) / Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED)
 13. Koç University Research Center for Translational Medicine (KUTTAM) / Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM)
 14. Koç University Stavros Niarchos Foundation Center for Late Antique and Byzantine Studies (GABAM) / Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM)
 15. KU Drug Research Center (IAM) / KU İlaç Araştırma Merkezi (IAM)
 16. KU-AKKİM Boron-Based Materials & High-technology Chemicals Research & Application Center (KABAM) / KU-AKKİM Bor Tabanlı Malzemeler ve İleri Teknoloji Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezi (KABAM)
 17. Migration Research Program at Koç University (MIReKoç) / Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MIReKoç)
 18. Semahat Arsel Nursing Education and Research Center / Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)
 19. Social Policy Application and Research Center (KU-SPM) / Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜ-SPM)
 20. Koç University Surface Science and Technology Center (KUYTAM) / Koç Üniversitesi Yüzey Araştırmaları Merkezi (KUYTAM)
 21. The Suna & İnan Kıraç Research Center on Mediterranean Civilizations (AKMED) / Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED)
 22. Koç University Tüpraş Energy Center (KUTEM) / Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi (KÜTEM)