Koleksiyon Hakkında

Cahide Tamer Tarihî Yapılar Restorasyon Projeleri Koleksiyonu, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin ilk kadın yüksek mimar ve restoratörlerinden biri olan Cahide Tamer’in (1915-2005) 1943-1974 yıllarını kapsayan kariyeri boyunca yer aldığı restorasyon projelerine ilişkin belge, yazışma, fotoğraf, çizim ve plan gibi farklı türde arşivsel materyali içerir.

Çoğunluğu İstanbul’da olmak üzere Marmara Bölgesi’ndeki Bizans ve Osmanlı mimarisine ait 150’yi aşkın yapıyı barındıran bu kapsamlı arşiv, özgün haliyle yapılar özelinde albümlerden ve dosyalardan oluşur.

Aralarında Topkapı Sarayı, Ayasofya, Kariye, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Tekfur Sarayı, Sahil ve Kara Surları, Rumelihisarı, Yedikule Hisarı, III. Ahmet Çeşmesi, Güzelce Kemeri, Mısır Çarşısı, Yenikapı Mevlevihanesi ve Amcazâde Hüseyin Paşa Yalısı gibi İstanbul’un şehir dokusundaki anıtsal yapıları barındıran koleksiyon yapı türü olarak cami, kilise, türbe, külliye, saray, müze, kütüphane, çarşı, mevlevihane, medrese, sebil, su kemeri, sur gibi farklı yapı örneklerini de bir araya getirir.

Koleksiyon, 1940-1980 arası kesitte Türkiye tarihi yapı restorasyon çalışmaları ve uygulamaları açısından araştırmacılar için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.

2018 sonunda devri gerçekleşen koleksiyon, Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM, Barış Altan) girişimiyle kızı Ayşe Nur Ökten tarafından Suna Kıraç Kütüphanesine bağışlanmıştır. Koleksiyondaki belgelerin tasnif, tanımlama (GABAM, Ali Öz) ve çeviri işlemleri 2019-2020 yılları kapsamında GABAM tarafından desteklenmiştir.

* ilk aşamada koleksiyondaki Bizans menşeili yapılar erişime açılmıştır. Diğer yapılara ait dijitalleştirme ve kimliklendirme çalışmaları devam etmektedir. Eklenen yapılar Suna Kıraç Kütüphanesi sosyal medya sitelerinden takip edilebilir. (01.01.2020)