Koleksiyon Hakkında

Bu koleksiyonda yer alan haritalar sayesinde Ankara ve çevresinin idari, politik ve coğrafi konumu, erken dönemlerden günümüze kadar izlenebilir aynı zamanda başkentin planlama süreci Cumhuriyet Dönemi’ne ait harita, plan ve harita parçalarından takip edilebilir.