Koleksiyon Hakkında

Amiral Bristol Hemşirelik Okulu Koleksiyonu, kurumun tarihsel kimliğini korumak amacıyla Suna Kıraç Kütüphanesi tarafından gerçekleştirilmiş bir projedir. Günümüzde Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi olarak faaliyet gösteren kurumun tarihi, 20 Mayıs 1920’de İstanbul’da kurulan ve Amerikan Hastanesi bünyesindeki Amerikan Hastanesi Hemşire Okulu’na uzanmaktadır. Amiral Mark Lambert Bristol öncülüğünde kurulan Amerikan Hastanesi bünyesinde açılan Amerikan Hastanesi Hemşire Okulu, iki buçuk yıllık bir öğretim programı ile eğitime başlamıştır. Amerikan standartlarında eğitim veren okul, Türkiye’nin o dönemdeki hemşirelik mesleğinde yetiştirilecek personel ihtiyacını karşılamak, milliyet ve din farkı gözetmeksizin herkese sağlık hizmeti sunmak ve hasta bakımında fark yaratan hemşireler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1957 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tescil edilerek Amiral Bristol Hemşirelik Okulu adını almıştır. Hemşire Sağlık Kolejleri muadili olmuş ve 4 yıllık meslek lisesi eğitimi vermiştir. 1976 yılında adı Amiral Bristol Hemşirelik Lisesi, 1981 de ise Amiral Bristol Hemşirelik Meslek Lisesi olarak değiştirilmiştir. 1995 yılında Vehbi Koç Vakfı bünyesine geçen Amiral Bristol Hemşirelik Meslek Lisesi, 12 Ağustos 1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’de hemşirelik mesleğinin profesyonel gelişimine çok önemli katkılar sağlayan Sayın Semahat Arsel’in öncülüğünde, Koç Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Yüksekokulu’na dönüşmüştür. 1998-1999 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul eden Sağlık Yüksek Okulu’nun eğitim programı Johns Hopkins Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi iş birliği ile uluslararası standartlarda hazırlanmıştır. Kurulduğu 1920’den itibaren kurumsal olarak çeşitli değişimlerden geçen, aşamalar kat eden ve zaman içinde farklı isimlerle anılan kurum, bu projede “Amiral Bristol Hemşirelik Okulu Koleksiyonu” olarak adlandırılmıştır. Bu koleksiyon Amiral Bristol Okulu’nun kendi arşivinden derlenen materyaller ile gerçekleştirilmiştir. 1999 yılında okulun Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’na dönüşmesi sonrasında koleksiyona konu olan arşiv materyalleri de Hemşirelik Yüksekokulu’na devredilmiştir.