Amiral Bristol Hemşirelik Okulu’nda Eğitim

Bu sergi Amiral Bristol Hemşirelik Okulu’nda verilen eğitim ile ilgili kısa bilgi vermek ve dijital koleksiyondan seçilen görsellerle sizleri o döneme götürmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu sergi için Amiral Bristol Hemşirelik Okulu 1920-1999 Koleksiyonu’ndan ve kaynakçada yer alan kaynaklardan yararlanılmıştır.

Amiral Bristol Hemşirelik Okulu 1920’den 1957’ye kadar Özel Dersane olarak eğitim vermiştir. 1957 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tescil edilerek, 4 senelik eğitim programıyla Hemşirelik Kolejleri muadili olmuştur¹. Okul 1995 yılında Vehbi Koç Vakfı tarafından Amerikalılardan devir alınmıştır. 1950’den 1996’ya kadar Amerikan Hastanesi’nin bahçesinde yer alan Okul daha sonra yeni yapılan okul binasına taşınmıştır. Yeni bina daha ayrıcalıklı bir eğitim için imkan tanıyan bir bina olmuştur.

Hemşirelik eğitimi için öğrencilerde aranan niteliklerden en önemlisini Rezzan Yalman bir gazete yazısında şöyle dile getirmiştir.

Mektebe girmek için şartlar çok ağır değildir. Bu şartlardan başlıcası ortamektebi bitirmiş olmak, sıhhatli ve hemşirelik mesleğine karşı istek ve kuvvatli ilgi beslemektir. Hemşirelikte birçok güç ve bazan hoşa gitmeyecek olan iş ve meseleler ile karşılaşılabilir. Bunun için mesleğe derin ve kuvvetli bir sevgi ve alaka olması lazımdır. Bu meslek doğrudan doğruya feragat ve fedakarlık üzerine kurulmuştur.”

Okulda verilen eğitim yıllar içerisinde iyileştirilmiştir. İngilizce derslerin müfredata eklenmesi, görsel ve işitsel ders araçları merkezinin kurulması, okul kitaplığının zenginleştirilmesi, kültürel ve sportif faaliyetlerde aktif olmak eğitim kalitesini geliştiren başlıklar olmuştur². 1995 tarihli bir haftalık ders dağıtım çizelgesi aşağıdaki gibidir:

Kaynak: Çeviker, G. (2011). Amiral Bristol Hemşirelik Okulu. Vehbi Koç Vakfı.


İngilizce dersinden siyah beyaz bir fotoğraf

İngilizce dersi / English class – Amiral Bristol Hemşirelik Okulu – Admiral Bristol Nursing School – SKL Digital Collections


Ders esnasında dönemin işitsel cihazlarından yararlanıldığını gösteren bir fotoğraf

Amiral Bristol Hemşirelik Okulu öğrencileri / Students of Admiral Bristol School of Nursing – Amiral Bristol Hemşirelik Okulu – Admiral Bristol Nursing School – SKL Digital Collections


Teorik anlatımı uygulamalı eğitimler ile desteklenmiştir. Hemşire öğrenciler hastaya tıbbi müdahale bulunma pratiği yaparken çekilmiş siyah beyaz fotoğraf.

Amiral Bristol Özel Hemşirelik Lisesi, laboratuvar stajı / Admiral Bristol Private Nursing High School, laboratory internship


Staj Uygulaması

Amiral Bristol Hemşirelik Okulu öğrencileri staj sırasında bir hasta odasındalar. Staj uygulaması kadın doğum üzerine görünüyor: Fotoğrafta iki kadın kucaklarında yeni doğan bebekleriyle birlikteler ve iki hemşire bebeklere bakım hizmeti veriyor.

Staj uygulaması / Internship practice – Amiral Bristol Hemşirelik Okulu – Admiral Bristol Nursing School – SKL Digital Collections


Kaynakça:

  1. Çeviker, G. (2011). Amiral Bristol Hemşirelik Okulu 1920-1999. Vehbi Koç Vakfı.
  2. Büyükkarcı, S. (2004). Türkiye’de Amerikan Okulları. Yelken Yayınları.
  3. Koç Üniversitesi Dijital Koleksiyonlar. Amiral Bristol Hemşirelik Okulu Koleksiyonu, 1920-1999. https://librarydigitalcollections.ku.edu.tr/en/